Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE604 Edebi Eleştiri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Edebî eleştirinin başlıklarını ve uygulama yöntemlerini öğrenme, uygulama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Micheal Foucault, Eleştiri Nedir? 2) Micheal Ryan, Eleştiriye Giriş 3) Seyyid Kutub, Edebiyat Eleştirisi 4) Berna Moran, Edebiyat Eleştiri ve Kuramları, 5) Necmiye Alpay, Yaklaşma Çabası 6) Mehmet Rifat, Metnin Sesi 7) Murat Belge, Edebiyat Üstüne Yazılar 8) Tzvetan Tudorov, Fantastik, Edebî Türe Yapısal Yaklaşım 9) Terry Eagleton, Eleştiri ve İdeoloji 10) Bilge Ercilasun, Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit 11) Akşit Göktürk, Okuma Uğraşı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebî eleştiri nedir? Başlıca edebî eleştiri yöntemlerinin güncel edebiyattaki görünürlüklerini değerlendirme. Eleştiri yönteminin seçiminde metin ve okur ilişkisinin çok yönlü olabileceğini kavrama. Seçilmiş metinleri eleştirel yöntemleri kullanarak yazabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
27 Makale Yazma 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eleştiri nedir? Eleştirel okuma ve yazma Edebi Eleştiri.docx
Edebî Eleştiri 1.Ders.mp4
2 Biçimcilik Eleştirisi 19 October, 2020 - Loom Recording (2).mp4
Rus Biçimciliği.pdf
3 Yapısal Eleştiri
4 Psikanaliz Eleştiri
5 Marksist Eleştiri
6 Feminist Eleştiri
7 Kültürel Çalışmalar: Yeni Tarihselcilik
8 Postkolonyalizm ve Çokkültürlülük
9 Ekokritism- Çevreci Eleştiri
10 Okur Merkezli Eleştiri
11 Örnek metin incelemesi
12 Ara Sınav
13 Örnek metin incelemesi
14 Örnek metin incelemesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600291 Edebî eleştiri nedir?
2 1600292 Eleştiri yönteminin seçiminde metin ve okur ilişkisinin çok yönlü olabileceğini kavrama.
3 1600293 Eleştiri yönteminin seçiminde metin ve okur ilişkisinin çok yönlü olabileceğini kavrama.
4 1600294 Seçilmiş metinleri eleştirel yöntemleri kullanarak yazabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.