Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE606 Türk Şiir Bilgisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yeni Türk edebiyatının ilk örneği olan Tanzimat şiirinden günümüze değin Türk şiirindeki değişim ve gelişimleri incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yılmaz Daşçıoğlu, Bitmeyen Başlangıçlar Orhan Okay, Poetika Dersleri Fatih Andı, Güneşe Tutulan Ayna Mehmet Can Doğan, Modern Türk Şiiri Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri İnci Enginün , Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ahmet Hamdi Tanpınar, Ondokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Hakan Sazyek, Garip Hareketi Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler İsmail Parlatır, Servet-i Fünun Edebiyatı Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası Zafer Demir, İkinci Yeni Şiiri ve Postmodernizm Asım Bezirci, İkinci Yeni Olayı Baki Asiltürk, 1980 Kuşağı Türk Şiirinin Poetikası Hakan Sazyek, Garip Hareketi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tanzimat'tan günümüze dek devam eden yenileşme ve değişim, modern Türk şiirinde öne çıkan şairlerin şiirlerinden hareketle ele alınacak; değişime neden olan poetik, politik sosyal ve düşünsel sahadaki anlayış, tutum ve tavır alışlar tespit edilmeye çalışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 50 50
29 Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanzimat şiiri 1.docx
SADULLAH PAŞA.pdf
SADULLAH PAŞA 2.pdf
ŞİNASİ.pdf
ŞİNASİ 2.pdf
08.10.2020. TÜRK ŞİİR BİLGİSİ- 1.mp4
2 Tanzimat şiiri 2.docx
NAMIK KEMAL.pdf
ZİYA PAŞA.pdf
ABDÜLHAK HAMİT.pdf
3 Servet-i Fünun şiiri 3.docx
TEVFİK FİKRET.pdf
TEVFİK FİKRET 2.pdf
4 Servet-i Fünun şiiri 4.docx
CENAP ŞEHABETTİN.pdf
CENAP VE FİKRET.pdf
5 Milli Edebiyat Döneminde şiir 5.docx
MEHMET AKİF.pdf
MEHMET AKİF 3.pdf
6 Mİlli Edebiyat Döneminde şiir 6.docx
YAHYA KEMAL.pdf
7 Milli Edebiyat Döneminde şiir 7.docx
AHMET HAŞİM.pdf
8 Beş Hececiler 8.docx
BEŞ HECECİLER.pdf
9 Ara Sınav
10 I. Yeni şiiri 10.docx
GARİP ŞİİRİ.pdf
11 I. Yeni şiiri 11.docx
GARİP ŞİİRİ 2.pdf
12 II. Yeni şiiri 12.docx
https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=90088
13 II. Yeni Şiiri 13.docx
II. YENİ.pdf
14 II. Yeni şiiri 14.docx
II. YENİ 2.pdf
15 1980 sonrası Türk şiiri 15.docx
1980 SONRASI TÜRK ŞİİRİ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574795 Modern Türk şiirini yenileştiren öncü şairler tanınacak.
2 1574796 Yenileşme ve değişimin arka planında yer alan tarihi, sosyal, siyasi ve düşünsel etkenler tespit edilebilecek.
3 1574797 Poetikaların değişen şiiri tanıma ve anlamadaki önemi fark edilecek.
4 1574798 Aynı ve farklı dönemlerdeki şairlerin şiiri yazışlarındaki/yapışlarındaki benzerlik ve farklar öğrenilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 4 4
2 5 3 4 4 4
3 5 3 4 4 4
4 5 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek