Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE625 Sahada Folklor Derleme Metotları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türk halkbilimi, Türk halk edebiyatı ve Türk dili alanında çalışacak olanlara alan araştırma yöntemlerini tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çobanoglu, Özkul (1999), Halk Bilimi Kuramları ve Arastırma Yöntemleri Tarihine Giris, Ankara, Akçag Yay. Ekici, Metin (2004), Halk Bilgisi, Ankara, Geleneksel Yay. Goldstein Keneth (1983) Sahada Folklor Derleme Metodları (çev. A. E. Uysal), Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlıgı Yay. Krohn, Julius ve Kaarle (1996), Halk Bilimi Yöntemi, Ankara, TDK Yay. Oguz, Öcal (2000), Türk Dünyası Halk biliminde Yöntem Sorunları, Ankara, Akçag Yay. Tan, Nail (2003), Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler, stanbul, Kitap Matbaacılık. Türkdogan, Orhan (2009), Bilimsel Arastırma Metodolojisi, stanbul, Timas Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halk biliminin konuları, Alan arastırma yöntemi, Gözlem ve görüsme teknikleri, Anket teknigi, Malzemenin sınıflandırılması ve korunması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 1 3
10 Tartışma 2 2 4
11 Soru-Yanıt 2 2 4
14 Gözlem 3 5 15
16 Alan Gezisi 2 5 10
17 Alan Çalışması 2 5 10
19 Beyin Fırtınası 3 1 3
27 Makale Yazma 2 10 20
28 Makale Kritik Etme 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 3 4 12
54 Ev Ödevi 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Folklor malzemesi nedir ve nasıl sınıflandırılır?
2 Türkiye’de Folklor çalışmalarının tarihçesi
3 Folklor Araştırma Yöntem ve Teknikleri
4 Alan Arastırma Metodu nedir? Öncelikli çalısılması gereken yerler nerelerdir?
5 Alana çıkmadan önce yapılacak hazırlıklar nelerdir?
6 Gözlem Tekniği; suni gözlem, doğal gözlem, katılımlı gözlem, katılımsız gözlem vs.
7 Görüşme tekniği nedir? Görüşmede dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş görüşme nedir?
8 Ara sınav
9 Soru kâğıdı tekniği
10 Anket tekniği ve anketin özellikleri
11 Bazı anket çalışmalarının değerlendirilmesi
12 Yazılı kaynaklardan yararlanma
13 Türk Folklorunun yazılı kaynakları nelerdir?
14 Sözlü ve görsel kaynaklar nelerdir?

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572993 Alan araştırmalarında kullanılan metot ve teknikler hakkında bilgi sahibi olunur.
2 1572994 Gözlem metodu, mülâkat metodu, derlemenin vasıfları ve uygulamalı derleme örnekleri hakkında bilgi sahibi olunur.
3 1572995 Derleme ve inceleme yöntemleri öğrenilir.
4 1572996 Derleme metot ve tekniklerinin Türk halk edebiyatı alan araştırmaları açısından önemi kavranır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5
2 4 5 5 5 4 5
3 4 5 5 5 4 5
4 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek