Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE632 Uygulamalı Aruz Bilgisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Aruz vezniyle yazılmış şiirleri ve bu şiirlerin vezinlerini tespit edebilmek. Aruzla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yavuz Bayram, Dr.Semih Yeşilbağ, Dr.Muhammed İkbâl Güler.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A.Doğan, Açıklamalı Aruz Bilgisi, Ankara 2005; A.Mermer, “Vezin ve Arûz”, Ankara 2007, s.43-71; C.Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara 1992; H.İpekten, Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 1994; M.A.Y.Saraç, Klasik Edebiyat Bilgis: Biçim-Ölçü-Kafiye, İstanbul 2007; M.A.Y.Saraç, Eski Türk Edebiyatına Giriş, Eskişehir 2009; M.Macit, “Ses Yapısı”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2002, s.171-198; Tahirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügati, İstanbul 2013.

Dersin İçeriği

Aruz bilgisi (kuramsal bilgi). Aruzla ilgili terimler ve örnek uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
51 Sözlü Sınav 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 7 10 70
28 Makale Kritik Etme 4 9 36
48 Sözlü Sınav 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, kapsamı ve ilgili kaynaklar.
2 Aruz terimleri ve örnek uygulamalar.
3 Aruz terimleri ve örnek uygulamalar.
4 Aruz kalıpları (vezinler).
5 Prosody patterns (metros).
6 Örnek metinler üzerinde aruz vezni tespitine yönelik uygulamalar.
7 Örnek metinler üzerinde aruz vezni tespitine yönelik uygulamalar.
8 Örnek metinler üzerinde aruz vezni tespitine yönelik uygulamalar.
9 Ara sınav.
10 Örnek metinler üzerinde aruz vezni tespitine yönelik uygulamalar.
11 Örnek metinler üzerinde aruz vezni tespitine yönelik uygulamalar.
12 Örnek metinler üzerinde aruz vezni tespitine yönelik uygulamalar.
13 Örnek metinler üzerinde aruz vezni tespitine yönelik uygulamalar.
14 Örnek metinler üzerinde aruz vezni tespitine yönelik uygulamalar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1582439 Öğrenciler, aruzla ilgili terimleri ve bu terimlerle ilgili uygulamaları öğrenirler.
2 1582440 Öğrenciler, aruzla yazılmış bir şiirin veznini tespit etmeyi öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek