Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE639 Türk Öykücülüğü (1870-1950) 927003 1 1 6

Dersin Amacı

1870-1950 yılları arasında Modern Türk öyküsünün / öykücülüğünün tarihsel, düşünsel, tematik ve teknik imkânlarını açıklamak ve yorumlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Selçuk Çıkla, Kurmacanın Peşinde Şaban Sağlık, Hikaye /Anlatı / Yorum Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü Alpay Doğan Yıldız, Hikâye İncelemeleri Necip Tosun, Öykümüzün Kırk Kapısı Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

1. Öykü olarak anlatı 2. Modern Türk Öyküsünde geleneğin izleri 3. Öyküde teknik ve izlek ilişkisi 4. Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatlarında öykünün tarihsel, tematik ve teknik gelişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öykü, şiir, anlatı ilişkisi
2 Öyküde geleneğin izleri: halk hikâyeleri, meddah anlatıları ve mesneviler
3 Öykü tekniği ve öne çıkan izlekler bağlamında Tanzimat Dönemi öyküleri
4 Ahmet Mithat'ın öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
5 Emin Nihat ve Şemsettin Sami'nin öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
6 Öykü tekniği ve öne çıkan izlekler bağlamında Servet-i Fünun Dönemi öyküleri
7 Halit Ziya ve Mehmet Rauf öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
8 Öykü tekniği ve öne çıkan izlekler bağlamında Milli Edebiyat Dönemi öyküleri
9 Ara Sınav
10 Ömer Seyfettin öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
11 Refik Halit öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
12 Öykü tekniği ve öne çıkan izlekler bağlamında Cumhuriyet Dönemi (1923-1950)
13 Sabahattin Ali öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
14 Sait Faik öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
15 Sait Faik öykülerinde dil ve anlatım özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575364 Öykünün şiirden ve diğer anlatı türlerinden farkını tespit ve izah eder.
2 1575365 Geleneksel anlatı türleri ile öykü arasındaki benzerlik ve ayrımları fark eder.
3 1575366 Tarihsel dönemlere göre farklılaşan yönelimlerin öykülerdeki/öykücülerdeki etkisini değerlendirir.
4 1575367 Tanzimat - Cumhuriyet dönemi aralığındaki öykücülerin öyküleri ile ilgili olarak tarihsel, tematik, teknik incelemeye konu olacak makaleler yazar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4
2 5 5 4 4
3 5 5 4 4
4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek