Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE640 Türk Öykücülüğü (1950-2000) 927003 1 1 6

Dersin Amacı

1950-2000 yılları arasında Modern Türk öyküsünün / öykücülüğünün tarihsel, düşünsel, tematik ve teknik imkânlarını açıklamak ve yorumlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jale Özata Dirlikyapan, Kabuğunu Kıran Hikâye Selçuk Çıkla, Kurmacanın Peşinde Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü Alpay Doğan Yıldız, Hikâye İncelemeleri Necip Tosun, Öykümüzün Kırk Kapısı Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman Şaban Sağlık, Hikâye / Anlatı / Yorum

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

1. 1950 kuşağı öykücülerine yön veren kurucu bir şahsiyet olarak Sait Faik öykücülüğü 2. 1950 kuşağı öykülerine yansıyan tarihsel-toplumsal şartlar ve varoluş felsefesi 3. Deneysel Edebiyat bağlamında 1950 kuşağı öyküleri/öykücülüğü 4. 1950 Kuşağı dışında yer alan öykücüler 5. Türk öykücülüğünde postmodern arayışlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1950 kuşağı öykücülerine yön veren kurucu bir şahsiyet olarak Sait Faik ve öykücülüğü
2 1950 kuşağı öykülerine yansıyan tarihsel-toplumsal şartlar ve varoluş felsefesi
3 Deneysel Edebiyat bağlamında 1950 kuşağı öyküleri/öykücülüğü
4 Öykü tekniği ve öne çıkan izlekler bağlamında 1950 kuşağı öykücülerinden seçme öyküler
5 Öykü tekniği ve öne çıkan izlekler bağlamında 1950 kuşağı öykücülerinden seçme öyküler
6 Öykü tekniği ve öne çıkan izlekler bağlamında 1950 kuşağı öykücülerinden seçme öyküler
7 Öykü tekniği ve öne çıkan izlekler bağlamında 1950 kuşağı öykücülerinden seçme öyküler
8 Haldun Taner öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
9 Ara Sınav
10 Rasim Özdenören öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
11 Mustafa Kutlu öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
12 Cemil Kavukçu öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
13 Hüseyin Su öykülerinde dil ve anlatım özellikleri
14 Türk öyküsünde postmodernist yönelişler: Mustafa Kutlu, Murat Gülsoy
15 Türk öyküsünde postmodernist yönelişler: Mustafa Kutlu, Murat Gülsoy

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575377 Sait Faik'in Türk öykücülüğündeki yeri ve önemini tespit ve izah eder.
2 1575378 1950 kuşağı öykülerine yansıyan poetik, politik ve düşünsel tutumları analiz eden değerlendirmelerde bulunur.
3 1575379 1950 kuşağı öykülerindeki deneyselliği fark eder.
4 1575380 Postmodern öykü tekniklerini tanır ve izah eder.
5 1575381 Öykü merkezinde Varoluşçu edebiyat, 1950 kuşağı öykücülüğü, deneysel edebiyat, postmodern edebiyat konularında makale yazar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3
2 5 4 4 3
3 5 4 4 3
4 5 4 4 3
5 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek