Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE617 Türk Dünyası Halk Edebiyatı Örnekleri 927003 1 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Dünyası hakkında genel bilgi
2 Türk Dünyası halk edebiyatı hakkında genel bilgi
3 Azerbaycan halk edebiyatı nazım tür ve şekilleri
4 Azerbaycan halk edebiyatı nazım tür ve şekilleri
5 Azerbaycan halk edebiyatı nesir tür ve şekilleri
6 Azerbaycan halk edebiyatı nesir tür ve şekilleri
7 Türkmen halk edebiyatı nazım
8 Türkmen halk edebiyatı nesir
9 Özbek halk edebiyatı nazım
10 ARASINAV
11 Kerkük Türkmen halk edebiyatı nazım nesir
12 Gagavuz halk edebiyatı nazım nesir
13 Kırgız halk edebiyatı nazım nesir
14 uygur halk edebiyatı nazım nesir

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575115 Türk Dünyası halk edebiyatı hakkında genel bilgi edinir.
2 1575116 Türk Dünyası halk edebiyatı tür ve şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1575117 Türk Dünyası halk edebiyatı ürünlerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek