Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE620 Geleneksel Türk Tiyatrosu 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Karagöz, ortaoyunu, meddah ve kukla hakkında genel bilgiler vermek; geleneksel tiyatro ile modern tiyatro arasındaki farkları kavratmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

And, Metin (1969), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Ankara, nkılâp Yay. Kudret, Cevdet (1994), Ortaoyunu I-II, stanbul, nkılâp Yay. Oral, Oral (2003), Kukla ve Kuklacılık, stanbul, Kitabevi Yay. And, Metin (2003), Oyun ve Bügü/Türk Kültüründe Oyun Kavramı, stanbul, Yapı Kredi Yay. Sönmez, Sevengül (2005), Karagöz Kitabı, stanbul, Kitabevi yay. Emeksiz, Abdülkadir (2006), Orta Oyunu Kitabı, stanbul, Kitabevi Yay. Nutku, Özdemir (1997), Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara, AKM Yay. vgin, Hayrettin (2000), Karagöz ve Kukla Sanatımız, Kültür Ajans Yay. Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Sempozyum Bilidrileri, (2006), Ankara, Gazi Üni. THBMER Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Tiyatrosunun çesitli türleri: Karagöz, Ortaoyunu, Meddah, Kukla. Köy seyirlik oyunları. Modern tiyatro ile halk tiyatrosunun farkları. Karagöz oyun metinler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 3 2 6
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 2 2 4
14 Gözlem 2 3 6
19 Beyin Fırtınası 2 1 2
27 Makale Yazma 2 15 30
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 3 5 15
54 Ev Ödevi 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel Türk tiyatrosu nedir ve neleri içerir?
2 Geleneksel tiyatro ile modern tiyatronun farkı
3 Köy seyirlik oyunları nelerdir?
4 Çengiler, köçekler, hokkabazlar
5 Karagöz’de tasvir ve sahne
6 Karagöz oyununun bölümleri
7 Karagöz oyun metinleri
8 Ortaoyunu türü
9 Kuklacılık ve kukla çesitleri
10 Ara sınav
11 Meddah türü
12 Meddah hikâye anlatma gelenegi
13 Modern Meddahlık
14 Türk Dünyasında geleneksel tiyatro türleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572991 Geleneksel Türk Tiyatro tarihini ana hatlarıyla kavrama.
2 1572992 Geleneksel Türk Tiyatrosunun türlerini ve özelliklerini kavrama.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek