Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE646 Divan Şiirinde Tasavvuf 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tasavvufî nitelikli Divan şiiri örneklerinin anlaşılabilmesi ve kavranabilmesi için gerekli olan bilginin verilmesi ve örnekler üzerinde bu bilgi doğrultusunda inceleme yapılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar; Abdülkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi; Yaşar Nuri Öztürk, Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar; Semih Ceyhan, Türkiye'de Tarikatlar Tarih ve Kültür; Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü; İsmail Kara, İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz; Ömür Ceylan, Böyle Buyurdu Sûfî; Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri; Hüseyin Vassâf, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Mahmut Erol Kılıç, Sufi ve Şiir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tasavvuf tarihine ve tarikatlara dair temel bilgiler Şerh geleneğine dair temel bilgiler Divan edebiyatı şairlerinden bazılarına ait tasavvufî mahiyetteki şiirlerin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 7 35
54 Ev Ödevi 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufun temel kavramları ve tarikatlara dair bilgiler
2 Tasavvufun temel kavramları ve tarikatlara dair bilgiler
3 Tasavvufun temel kavramları ve tarikatlara dair bilgiler
4 Divan şiirinde tasavvufa dair bilgiler
5 Şerhe ve divan şiirinde şerh geleneğine dair bilgiler
6 Metin inceleme
7 Metin inceleme
8 Metin inceleme
9 Ara Sınav
10 Metin inceleme
11 Metin inceleme
12 Metin inceleme
13 Metin inceleme
14 Metin inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1573439 Tasavvuf tarihine ve tarikatlara dair temel bilgiler elde edilir.
2 1573440 Şerh geleneğine dair temel bilgiler elde edilir.
3 1573441 Divan edebiyatının temel kaynaklarından olan tasavvufa dair bilgilere metinler aracılığıyla ulaşılarak divan edebiyatı daha iyi anlaşılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek