Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD609 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması III 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Nükleer tıp tetkiklerinin çekim tekniklerini ve hastalıklarla ilişkisini bilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

doç dr oktay yapıcı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nükleer tıpta kullanılan ajanlar ile gama ve PET kameranın görüntüsünün hastalıklarla ilişkisini bilmeli ve görüntü işleme teknikleri konusunda çalışmalar yapması hedeflenmektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 15 5 75
13 Deney 15 5 75
24 Seminer 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gama kamera ilgili temel kavramlar
2 tiroit ve paratiroit sintigrafisi
3 dinamik ve statik böbrek sintigrafisi
4 miyokart perfüzyon sintigrafisi
5 kemik sintigrafisi
6 nöroendokrin görüntüleme
7 nükleer tıpta tedavi-1
8 nükleer tıpta tedavi-2
9 vize sınav
10 PET/BT görüntüleme prensibi
11 PET ajanlar
12 fdg onkolojik görüntüleme
13 PET/BT kardiyoloji
14 PET/BT nöroloji

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602841 Nükleer tıp tetkiklerinin klinik uygulamalarını bilir
2 1602842 Gama kamera ve PET kamera görüntülerin onkolojideki uygulamalarını bilir
3 1602843 Gama kamera ve PET kamera görüntülerin nononkolojik uygulamalarını bilir
4 1602844 Nükleer tıpta kullanılan radyofarmasötikleri tanımalı ve klinik endikasyonları bilir
5 1602845 Nükleer tıp tetkiklerinin iyonize radyasyon dozlarını bilir
6 1602846 nükleer tıpta tedavi çeşitlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek