Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD611 Moleküler Biyoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında temel konuların öğrencilere aktarılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Musa KAVAS

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konuk, M. 2004. Moleküler Biyoloji. Nobel Yayın Dağıtım. Dilsiz, N. 2004. Moleküler Biyoloji. Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi, hücre ve moleküler organizasyonu, aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları, nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları, genetik materyal ve kromozomun yapısı, DNA replikasyonu ve tamiri, RNA?nın yapısı ve transkripsiyon, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, genetik kod, translasyon ve yönlendirilmesi, organel genomları ve yapısı, hücre döngüsü ve kontrol mekanizması, rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları, genomiks.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler Biyolojinin tanımı, kapsamı, tarihçesi ve önemi
2 Hücre ve moleküler organizasyonu
3 Aminoasitlerin ve proteinlerin yapısı ve fonksiyonları
4 Nükleotidler ve nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları
5 Genetik materyal ve kromozomun yapısı
6 DNA replikasyonu ve tamiri
7 RNA'nın yapısı ve transkripsiyon
8 Ara sınav
9 Gen ekspresyonunun düzenlenmesi
10 Genetik kod ve protein sentezi
11 Proteinlerin yönlendirilmesi
12 Organel genomları ve yapısı
13 Hücre döngüsü ve kontrol mekanizması
14 Rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanları
15 Genomiks
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602864 Hücrenin yapısını ve organellerin işlevini açıklar,
2 1602860 Hücrenin moleküler işleyişini kavrar
3 1602861 Nükleik asit, aminoasit ve proteinlerin yapı ve fonksiyonları açıklar
4 1602862 Organel genomları ve yapısını açıklar
5 1602863 Moleküler teknikleri anlar ve probemlerin çözümünde kullanır
6 1602865 Moleküler biyolojinin uygulama alanlarını kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek