Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD615 Radyasyon Kuramı ve Dozimetre 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı radyasyon fiziği, radyasyon dozimetri, radyasyon birimleri ve radyasyon doz hesaplama yöntemleri ve doz protokolleri hakkında temel bilgi kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. H. Gümüş, Radyasyon Fiziği ve Dozimetri ders notları, 2016, Samsun. F. H. Attix, Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, WileyVHC Verlag, 1986. 3. Alex F Bielajew, Fundamentals of Radiation Dosimetry and Radiological Physics, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyasyon dozimetrisinin temel kavramları, radyasyon dozimetrisinde kullanılan birimler ve radyasyon dozimetre yöntemleri, deneysel dozimetri ve prensipleri, dahili ve harici doz hesaplama yöntemleri ve dozimetri protokolleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomik Yapı ve Radyoaktif Bozunma
2 İyonlaştırıcı Radyasyonlar
3 İyonlaştırıcı Radyasyonların Madde ile Etkileşmesi
4 Gama ve X-ışınlarının madde ile etkileşmesi
5 Yüklü Parçacıkların Madde ile etkileşmesi
6 Radyasyon algılama-dozimetri
7 Foton Monte Carlo Simülasyonu
8 Elektron Monte Carlo Simülasyonu
9 Radyasyon dozimetrisinin temel kavramları,
10 Radyasyon dozimetrisinde kullanılan birimler
11 Deneysel dozimetri ve prensipleri,
12 Dahili ve harici doz hesaplama yöntemleri
13 Dozimetre Çesitleri
14 Dozimetri protokolleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1662667 Radyasyonun kaynaklarını ve etkileşimlerini bilir.
2 1662668 Radyasyon dozimetrisinin temel kavramlarını bilir.
3 1662669 Radyasyon dozimetrisinde kullanılan birimleri ve radyasyon dozimetre yöntemlerini bilir.
4 1662670 Deneysel dozimetriyi bilir ve prensiplerini uygular
5 1662671 Dahili ve harici doz hesaplama yöntemleri bilir ve uygular
6 1662672 Dozimetri protokollerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek