Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD623 Radyasyon Fiziği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Atomun yapısı, nükleer yapı, çekirdek fiziğinin temel kavramları, nükleer bozunum ve radyoaktivite, doğal ve yapay radyasyon kaynakları, alfa bozunumu, beta bozunumu, gama bozunumu, x-ışınları, x-ışınları üretimi, radyoaktif seviyelerin dönüşümü, auger elektronları, nükleer reaksiyonlar ve hızlandırıcılar. Radyasyonla maddenin etkileşimi, etkileşme tesir kesitleri, etkileşme olasılıkları, çoklu etkileşimlerde ve yüklü parçacıkların madde ile etkileşiminde enerji kaybı mekanizmaları, fotonun madde ile etkileşimi ve enerji kaybı mekanizmaları, nötron etkileşim mekanizmaları konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Frank H. Attix, "INTRODUCTION TO RADIOLOGICAL PHYSICS AND RADIATION DOSIMETRY", WILEY-VCH Verlag GmbH ve Co. KGaA, Weinheim, 2004. Yardımcı Kaynaklar: Ervin B. Podgorsak, "Radiation Physics for Medical Physicists", Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2006. Editor:Ervin B. Podgorsak "RADIATION ONCOLOGY PHYSICS: A HANDBOOK FOR TEACHERS AND STUDENTS" INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA, 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyasyon Fiziği Atomun yapısı, nükleer yapı, çekirdek fiziğinin temel kavramları, nükleer bozunum ve radyoaktivite, doğal ve yapay radyasyon kaynakları, alfa bozunumu, beta bozunumu, gama bozunumu, x-ışınları, x-ışınları üretimi, annilasyon radyasyonu, radyoaktif seviyelerin dönüşümü, Auger elektronları, nükleer reaksiyonlar ve hızlandırıcılar. Radyasyonla maddenin etkileşimi, tesir kesitleri, etkileşme olasılıkları yüzey yoğunluğu birimleri, çoklu etkileşimlerde ve yüklü parçacıkların madde ile etkileşiminde enerji kaybı mekanizmaları, fotonun madde ile etkileşimi ve enerji kaybı mekanizmaları, nötron etkileşim mekanizmaları, yüklü parçacıkların madde ile etkileşimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 24 24
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomun yapısı, nükleer yapı, çekirdek fiziğinin temel kavramları
2 Nükleer bozunum ve radyoaktivite
3 Doğal ve yapay radyasyon kaynakları
4 Alfa bozunumu, beta bozunumu, gama bozunumu,
5 x-ışınları, x-ışınları üretimi
6 Radyoaktif seviyelerin dönüşümü ve auger elektronları
7 Nükleer reaksiyonlar ve hızlandırıcılar
8 Elektromanyetik radyasyonun madde ile etkileşimi
9 Parçacık radyasyonun madde ile etkileşimi
10 Ara sınav
11 Enerji kaybı, lineer enerji transferi.
12 Radyasyon zırhlama
13 Dosimetri
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602873 Atomun yapısını, nükleer yapıyı ve çekirdek fiziğinin temel kavramlarını bilir.
2 1602874 knows nuclear decay, radioactivity, natural and artifical radiation sources.
3 1602875 Alfa bozunumunu, beta bozunumunu, gama bozunumunu, x-ışınları ve x-ışınları üretimini bilir.
4 1602876 Radyasyonun madde ile etkileşimini ve etkileşme tesir kesitlerini bilir.
5 1602877 Yüklü parçacıkların ve fotonların madde ile etkileşimini ve enerji kaybı mekanizmaları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 3 3
2 4 4 4 4 3 4 4 3 3
3 4 4 4 4 3 4 4 3 3
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
5 4 4 4 4 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek