Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD624 Tıbbi Görüntüleme Fiziği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, röntgen fiziği, ultrasonografi fiiziği, ultrasonografi cihazlarının yapısı, ultrasonografik gösterim metotları, ultrases dalgalarının işlenmesi ve kontrol mekanizmaları, ultrasonografik artefaktlar, biyolojik ölçü ve gözlem araçları,bilgisayarlı tomografi fiziği, manyetik rezonans görüntüleme fiziği, nükleer manyetik rezonans (NMR), nükleer tıp fiziği, radyonüklid görüntüleme temelleri, radyasyon dozimetri konularında öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Dr. Ayşegül AKAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Prof. Dr. Orhan Oyar, Prof. Dr. Ufuk K. Gülsoy, Tıbbi Görüntüleme Fiziği, SDÜ Tıp Fakültesi,2003. 2. Biyofizik yöntemler Biyolojik etkiler önlemler. Prof. Dr. Hasan Esan-Prof. Dr.Ferhan Esen. Ankara Tıp Nobel Kitabevi, Ankara 2017 3. Prof. Dr. Doğan Bor. Nükleer Tıp Sayısal Görüntüleme Yöntemleri. Bilim Yayıncılık Ankara 2009 4. The Essential Physics of Medical Imaging, Third Edition Third, Jerrold T. Bushberg, J. Anthony Seibert, Edwin M. Leidholdt Jr., John M. Boone. Lippincott Williams and Wilkins, Newyork 2012 5. W. R. Hende, E. R. Ritenour, Medical Imaging Physics, Willey-Liss, 2002, NY

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Röntgen fiziği, ultrasonografi fiiziği, ultrasonografi cihazlarının yapısı, ultrasonografik gösterim metotları, ultrases dalgalarının işlenmesi ve kontrol mekanizmaları, ultrasonografik artefaktlar, biyolojik ölçü ve gözlem araçları,bilgisayarlı tomografi fiziği, manyetik rezonans görüntüleme fiziği, nükleer manyetik rezonans (NMR), nükleer tıp fiziği, radyonüklid görüntüleme temelleri, radyasyon dozimetri konularında öğrencileri bilgilendirmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
49 Performans 3 100 1
2 Final Sınavı 4 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 6 2 12
14 Gözlem 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Röntgen fiziği
2 Mekanik EM dalgalar ve özellikleri
3 Ultrasonografi fiziği, ultrasonografi cihazlarının yapısı,
4 ultrasonografik gösterim metotları,
5 Ultrases dalgalarının işlenmesi ve kontrol mekanizmaları,
6 Ultrasonografik artefaktlar
7 Biyolojik ölçü ve gözlem araçları
8 Bilgisayarlı tomografi fiziği,
9 Manyetik rezonans görüntüleme fiziği
10 Nükleer manyetik rezonans (NMR)
11 ARASINAV
12 Nükleer tıp fiziği
13 Radyonüklid görüntüleme temelleri
14 Radyasyon algılama ölçme-dozimetri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1721145 Radyasyon kaynaklarını ve bunların görüntülemede nasıl kullanılacağını bilir
2 1721146 Ultrasonografi fiziğini, ultrasonografik aletlerin yapısını, ultrases görüntüleme metotlarını bilir.
3 1721147 Biyolojik ölçü ve gözlem araçlarını, bilgisayarlı tomografi fiziğini ve manyetik rezonans görüntüleme fiziğini bilir.
4 1721148 Nükleer manyetik rezonans (NMR), nükleer tıp fiziği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1721149 Radyasyonun detekte edilmesini ve dozimetriyi bilir.
6 1721150 X ışını artefaktlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek