Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD629 Nükleer Tıp Fiziği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Nükleer Tıp uygulamalarında kullanılan radyasyon , dedektör, kullanılan radyoizotoplar ve yasal mevzuatın öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Clinical Nuclear Medicine, Hans-Jürgen Biersack · Leonard M. Freeman (Eds.) Lionel S. Zuckier · Frank Grünwald (Associate Eds.),ISBN 978-3-540-28025-5 Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyasyon çeşitleri, radyoizotopların elde edilmesi ve radyoaktif bozunmalar, radyasyon birimleri ve radyasyonun madde ile etkileşimi, radyasyon ölçüm yöntemleri ve radyasyon detektörleri, nükleer tıpta radyasyon güvenliği, gama kameralar ve SPECT, Pozitron Emisyon Tomografi PET, Gama kameralar ve SPECT görüntüleme Örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radyasyon çeşitleri
2 Radyoaktif bozunmalar
3 Radyasyon birimleri ve radyasyonun madde ile etkileşimi
4 Radyasyon ölçüm yöntemleri ve radyasyon detektörleri
5 Nükleer tıpta radyasyon güvenliği, yasal mevzuat
6 Gama kameralar ve SPECT
7 Gama kameralar ve SPECT
8 Pozitron Emisyon Tomografi, PET
9 Pozitron Emisyon Tomografi, PET
10 Arasınav
11 SPECT örnekleri
12 PET örnekleri
13 Radyo-immuno terapi
14 Radyo-immuno terapi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602869 Nükleer Tıpta kullanılan radyoizotopları bilir.
2 1602870 Gama kameraların temel çalışma prensibini bilir.
3 1602871 SPECT ve PET görüntüleme tekniklerinin fiziğini bilir.
4 1602872 Nükleer tıp kliniklerinde uyulması gereken yasal mevzuatı bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 5 5 5
2 5 5 5 5 4 4 5 5 5
3 5 5 5 5 4 4 5 5 5
4 5 5 5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek