Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD605 Görüntü İşleme Teknikleri I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İki boyutlu işaret ve görüntü işleme yöntemlerinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Çetin KURNAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Digital image Processing, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods,Prentice Hall Two-Dimensional Signal and Image Processing, Jae S. Lim, Prentice Hall Robot Vision,Berthold Klaus Paul Horn, McGraw-Hill

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşaret ve görüntü işlemenin temel kavramları / Ayrık Fourier dönüşümü / FIR ve IIR süzgeçler / Görüntü algılama / Görüntünün örneklenmesi ve kuantalanması / Görüntü dönüşümleri / İstatistiksel görüntü modelleri / Görüntü iyileştirme / Görüntü kodlaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 35 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 25 1
54 Ev Ödevi 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
4 Quiz 4 3 12
5 Derse Katılım 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 7 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşaret ve görüntü işlemenin temel kavramları
2 İki boyutlu işaretler ve sınıfları
3 İki boyutlu işaret ön işleme teknikleri
4 İstatiksel görüntü işleme teknikleri
5 Ayrık Fourier dönüşümü
6 Frekans domeninde iki boyutlu işaret işleme teknikleri
7 FIR süzgeçler
8 IIR Süzgeçler
9 Wavelet Teori, Wavelet tabanlı iki boyutlu işaret işleme
10 Çok boyutlu görüntü işleme
11 Görüntü formatları
12 Görüntü dönüşümleri
13 Görüntü boyut indirgeme
14 Görüntü sınıflama
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1699689 Öğrencilerin iki boyutlu işaretleri işleyebilmesi, bilgi çıkartması ve sonrasında tanıma, sınıflama, doğrulama gibi alanlara uygulayabilir olmasını sağlayacaktır.
2 1699690 Matlab'ı görüntü işleme amacıyla kullanabilme becerisi
3 1699691 İki boyutlu işaretleri tanıma, sınıflama, doğrulama gibi alanlara uygulayabilir olma becerisi.
4 1699692 İki boyutlu işaretlerden bilgi çıkartabilme becerisi,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek