Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD606 İleri Görüntü İşleme Teknikleri II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Görüntü işaret işlemenin temellerinin öğretilmesi, Matlab geliştirme ortamında bu temellerin gözlemlenmesi ve öğrencilere görüntü işaretlerini işleyen sistemleri tasarlayabilme becerisinin kazandırılması.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Two-Dimensional Signal and Image Processing, J S Lim, Prentice Hall, 1990 Digital Image Processing, R C Gonzales and R E Woods, Addison Wesley, 1992 Mashine Vision and Digital Image Processing, Prentice Hall, 1990 Cellular Neural Networks & Visual Computing, L. O. Chua, T Roska, World Scientific Pub Co; 1998

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görüntünün matematiksel modeli, görüntüde frekans kavramı ve iki boyutlu frekans spektrumu, görüntünün örneklenmesi, örtüşme ve örnekleme frekansı üzerindeki koşullar, iki boyutlu işaretlerde ayrıştırılabilme kavramı, görüntüde peryodiklik kavramı, görüntü işaretinin Fourier serisine açılması, görüntünün harmoniklerinden oluşturulması, iki boyutlu Fourier dönüşümü, ayrıştırılabilir görüntülerin Fourier dönüşümü, iki boyutlu z-dönüşümü ve transfer fonksiyonu kavramı, görüntüye uygulanan lineer işlemler: Konvolüsyon, maske ve impuls yanıtı kavramı, iki boyutlu FIR süzgeçler, alçak geçiren, yüksek geçiren ve band geçiren süzgeçler, görüntüde kenarların belirginleştirilme yöntemleri, iki boyutlu IIR Filtreleri: Ardışıl hesaplanabilme ve koşulları, görüntüye uygulanan diğer işlemler, hücresel sinir ağları ve iki boyutlu filtre uygulamaları, hücresel sinir ağların görüntü işlemedeki diğer uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
4 Quiz 4 3 12
5 Derse Katılım 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 7 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analog ve dijital görüntü kavramları, görüntülerin Matlab’da oluşturulması, iki boyutlu işaretlerde ayrıştırılabilme kavramı
2 Görüntülerde frekans kavramı
3 İki boyutlu işaretlerin örneklenmesi
4 Örnekleme frekansı üzerindeki koşullar
5 Görüntülerin peryodiklik, doğrultu ve yön kavramları, görüntü işaretinin Fourier serisine açılması, Matlab ornekleri
6 Görüntünün Fourier serisi bileşenlerinden tekrar oluşturulması, Matlab örnekleri
7 İki boyutlu Fourier dönüşümü, ayrıştırılabilir görüntülerde Fourier dönüşümü, Matlab örnekleri
8 İki boyutlu Fourier dönüşümünün görüntülere uygulanması, Matlab örnekleri
9 İki boyutlu FIR filtreler: Alçak, yüksek ve bant geçiren filtreler, Matlab örnekleri
10 Görüntülerin kenarların ortaya çıkartılması, Matlab örnekleri
11 Medyan Filtreleri, Matlab örnekleri
12 İki boyutlu IIR filtreleri, ardışıl hesaplanabilme koşulları, Matlab örnekleri
13 Görüntülerin histogramlarının elde edilmesi, histogram işlemleri, Matlab örnekleri
14 Hücresel sinir ağlarına giriş
15 Hücresel sinir ağlarının iki boyutlu filtrelemedeki uygulamaları, Matlab örnekleri
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1699714 Görüntülerin ve diğer iki boyutlu işaretlerin fiziksel/matematiksel özellikleri ile ilgili ileri düzeyde bilgi edinmek
2 1699715 Görüntülerin matematiksel dönüşünleri ile ilgili ileri düzeyde bilgi edinmek
3 1699716 Maske kavramı ile FIR ve IIR görüntü işleme ile ilgili ileri düzeyde bilgi edinmek
4 1699717 Görüntü işleme sistemlerin tasarım ve test süreçlerini Matlab destekli olarak gerçekleştirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek