Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD622 Görüntüleme Yöntemlerinin Uygulanması I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı X-ışını kullanılarak oluşturulan Röntgen ve Bilgisayarlı Tomografi (BT), Floroskopi, Anjiyografi ve mamografi cihazlarıyla ultrasonografinin yapısını, çalışma prensibini ve inceleme tekniklerini ve uygulama alanlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Hüseyin Akan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ercan Tuncel, Klinik ve radyoloji, Temel radyoloji fiziği, Temel Radyoloji Orhan Oyar, Tıbbi Görüntüleme Fiziği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Röntgen ve BT cihazlarının bileşenleri, çalışma prensipleri, X-ışın tüpünün yapısı, tüpün ısı kapasitesi ve tüp hasarı, ışın sınırlayacı cihazlar, röngen aygıtları, konvansiyonel ve dijital radyografi, mamografi, BT jenerasyonları, ultrasonografi cihazının görüntü oluşturma prensipleri ve uygulama alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 4 16
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görüntüleme yöntemlerinin ana prensipleri
2 X-ışını cihazı
3 Tüpün ısı kapasitesi ve tüp hasarı
4 X-ışını jeneratörü
5 X-ışını sınırlayacı cihazlar
6 Röntgen çalışma prensipleri
7 Röntgen cihazının bileşenleri
8 Konvansiyonel ve dijital radyografi
9 Mamografide radyografi
10 Ara Sınav
11 BT çalışma prensipleri
12 BT cihazının bölümleri
13 BT jenerasyonlar
14 BT jenerasyonlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1699698 X-ışın tüpünün yapısını öğrenir
2 1699699 Radyografi ve BT cihazının bileşenlerini öğrenir
3 1699700 Radyografi ve BT cihazının çalışma prensiblerini öğrenir
4 1699701 Konvansiyonel ve dijital radyografiyi öğrenir
5 1699702 BT jenerasyonlarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek