Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD625 Tıbbi Görüntüleme Terimleri ve Radyolojik Ajanlar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tıbbi Görüntüleme Terimleri ve Radyolojik Ajanları öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ahmet Veysel Polat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Radyoloji Terimleri Bilgisi-2004 Nm Medikal-Nobel Klinik Radyoloji 2008 Ercan Tuncel Nobel-Güneş

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi Görüntüleme Terimleri Radyolojide kullanılan kontrast maddeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi Görüntülemede kullanılan terminoloji
2 Tıbbi Görüntülemede kullanılan terminoloji-Nöroradyoloji ve başboyun radyolojisi
3 Tıbbi Görüntülemede kullanılan terminoloji-Kas iskelet ve Meme Radyolojisi
4 Tıbbi Görüntülemede kullanılan terminoloji-Abdomen radyolojisi
5 Tıbbi Görüntülemede kullanılan terminoloji-Toraks radyolojisi
6 Tıbbi Görüntülemede kullanılan terminoloji- Pediatrik radyoloji
7 Tıbbi Görüntülemede kullanılan terminoloji- Girişimsel Radyoloji
8 Ara sınav
9 Tıbbi Görüntülemede kullanılan cihazlarla ilgili terminoloji
10 Tıbbi Görüntülemede kullanılan kontrast madde çeşitleri
11 Baryumlu kontrast madde ve kullanım alanları
12 İyotlu kontrast maddeler ve özellikleri
13 İyotlu kontrast maddelerin yan etkileri ve tedavisi
14 Kontrast madde kullanılarak yapılan tetkiklere genel bakış
15 Manyetik rezonans görüntülemede kullanılan kontrast maddeler
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1699794 Tıbbi görüntülemede kullanılan terminolojiyi öğrenecek
2 1699795 Tıbbi görüntülemede kullanılan kontrast maddeleri öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 1 3 4 2 3 2
2 5 4 4 3 2 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek