Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD626 Radyobiyoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İyonlaştırıcı radyasyonların canlı madde ile etkileşimlerini, LET ve RBE değerlerini, radyasyonun canlılardaki etki kademelerini , hücre, doku , organ ve sistemler üzerindeki radyasyonun etkilerini, tolerans dozlarını, normal doku ve tümörlerde hücre kinetiğini, radyasyonun onkolojideki önemini ve radyasyondan korunmayı öğrenmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şükriye Bilge Gürsel

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özalpan, A., 2001. Temel Radyobiyoloji. 1. Basım. İstanbul: Haliç Üniversitesi Yayınları, 1-218 James E.Martin, 2013, Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği, Çeviri Ed.: A. Güneş TANIR, Palme Yayınları, Ankara Güngör, N., 1991. Sağlık Fiziği, İ.T.Ü. Matbaası, İstanbul

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hücre Biyolojisi, Radyasyonun Hücre Düzeyinde Etkisi, Hücre Düzeyinde Radyasyona yanıt, Radyasyon Yanıtını Etkileyen Faktörler, Radyasyonun Normal Dokulara Etkisi, Radyasyonun Tümörlere Etkisi, Radyoterapide Zaman-Doz Fraksinasyonu, Radysayonun Tüm Vücuda Etkisi, Radysyonun Stokastik ve NonStokastik Etkileri, Radysyondan Korunma, Masksimum Kabul edilebilir Doz.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
14 Gözlem 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre Biyolojisi
2 Radysayonun Hücre Düzeyinde Etkisi
3 Hücre Düzeyinde Radyasyona Yanıt
4 Radyasyon Yanıtını Etkileyen Faktörler
5 Radyasyonun Normal Dokulara Etkisi,
6 Radyasyonun Tümörlere Etkisi
7 Radyoterapide Zaman-Doz Fraksinasyonu
8 Radyasyonun Tüm Vücuda Etkisi
9 VİZE SINAVI
10 Radysyonun Stokastik ve NonStokastik Etkileri,
11 Radysyondan Korunma
12 İç Işınlamadan Korunma
13 Dış Iışınlamadan Korunma
14 Masksimum Kabul edilebilir Doz

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1699762 Radyobiyolojinin tanımını ve radyobiyolojideki temel terminolojilerin tanımı yapabilmek
2 1699763 İyonlaştırıcı radyasyonun canlı maddede (normal doku ve tümör) yol açtığı olayları ve etki kademelerini bilmek
3 1699764 Normal ve neoplazik dokuların radyoterapiye yanıtını etkileyen biyolojik faktörleri bilmek
4 1699765 Zaman-Doz-Fraksiyonasyon kavramlarını bilmek ve birbiri ile ilişkilenrebilmek
5 1699766 Radyasyon hasarını tanımlayabilmek ve korunma prensiplerini, doz sınırlarını sayabilmek
6 1699767 Radyasyonun akut ve geç yan etki gelişme mekanizmalarını ve çeşitlerini sayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67501 Radyoloji, Nükleer Tıp, Bilgisayar programcılığı ve Radyasyon Fiziği alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67502 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67506 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
4 67507 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
5 67505 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67503 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
7 67508 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
8 67504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9 68975 İyonize radyasyon kaynaklarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlama.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek