Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKY703 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Organizasyonel Davranış dersi, örgütsel psikolojinin temel alanlarında bilgi ve anlayışa sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010. Coşkun Can Aktan & Ulvi Saran (Editör),Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Ankara: Sağlıkta Umut Vakfı yayını, 2007. Kavuncubaşı, Şahin, Yıldırım Selami (2000), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için yönetim ve örgütsel davranış, algılama ve atfetme teorileri, öğrenme kavramı, öğrenmeyi etkileyen unsurlar, öğrenen örgütler, iletişim süreci, motivasyon ve kuramları, liderlik ve liderlik yaklaşımları, grup ve takımlar, güç ve politika, örgüt kültürü, özellikleri ve modelleri, çatışma yönetimi, zaman yönetimi, örgütsel değişim, stres yönetimi, örgütsel davranışın uluslar arası boyutu gibi konulara değinilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 3 42
49 Performans 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Ve Örgütsel Davranış
2 Algılama ve Atfetme Teorileri
3 Öğrenme Kavramı, Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar, Öğrenen Örgütler
4 İletişim Süreci
5 Motivasyon Ve Kuramları
6 Liderlik Ve Liderlik Yaklaşımları
7 Grup ve Takımlar
8 Vize Sinavi
9 Güç ve Politika
10 Örgüt Kültürü, Özellikleri Ve Modelleri
11 Çatışma Yönetimi
12 Zaman yönetimi
13 Örgütsel Değişim
14 Stres Yönetimi
15 Örgütsel Davranışın Uluslar Arası Boyutu
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563484 Bireysel ve grup düzeyinde davranışı etkileyen psikolojik etmenleri tanımlamak.
2 1563485 Bireysel performansı ve örgütsel etkililiği yükseltmek için gerekli olan örgütsel davranışları listelemek
3 1563486 Örgütsel davranış ile ilgili teorik bilgiyi kullanarak örgütlerdeki ilişkileri ve insan davranışlarını açıklamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek