Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKY713 Sağlık Hizmetlerinde Sayısal Karar Verme Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere doktora düzeyinde sağlık hizmetlerinde sayısal karar verme teknikleri hakkında bilgi kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Austin, C.J., 1995, "Quantitative Analysis for Health Services Administration", AUPHA/HAD Pres. Ann Arbor -Özcan, A.Y., 2013, "Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler ", Siyasal Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık hizmetlerinde kararların etkinliğini artırmada matematik modellerin, yönetsel karar almada sayısal yöntemlerin, programlama tekniklerinin sağlık hizmeti ve kurumlarının dağılımı ve sorunlarına uyarlanması konusunda bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 4 56
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayısal Karar Verme Yöntemlerinin Tanımı ve Gelişimi
2 Sayısal Karar Verme Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Uygulama Alanları
3 Karar Problemlerinin Yapısı
4 Karar problemlerinin Modellenmesi
5 Doğrusal Cebir ve Denklem Sistemleri
6 Doğrusal Programlamanın Tanımı
7 Doğrusal Programlamanın Dayandığı Varsayımlar
8 VİZE SINAVI
9 Doğrusal Programlamanın Uygulanma Alanları
10 Doğrusal Programlamanın Matematiksel Modelinin Kurulması
11 Doğrusal Programlama Modelinin Geometrik ve Cebirsel Çözüm Teknikleri
12 Grafik Yöntem
13 Simplex Yöntem
14 Doğrusal Programlamada Dualite ve Duyarlılık Analizi
15 MS Excel ve Bilgisayar Paket Programları
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563617 Sağlık işletmelerinde sayısal karar verme yöntemleriyle ilgili kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerileri kazanmış olmak, sorunlara akılcı çözümler üretebilmek.
2 1563618 Sağlık hizmetlerinin yönetiminde karşılaşılan sorunlara sayısal yöntemler ve matematik modeller ile çözümler üretebilmek.
3 1563619 Karar problemlerinin analizi ile ilgili temel kavramları, varsayımları tanımlayabilmek, karar analizi tekniklerini kullanarak işletmenin maliyetlerini azaltmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79104 Sağlık kurumları ve icerisinde yer aldıkları sağlık sistemlerinin yonetimi hakkında guncel ve ileri duzeyde bilgi sahibidir.
2 79105 Sağlık Yonetimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası duzeyde literaturu inceleyerek değerlendirir.
3 79106 Sağlık Yonetimi alanında veri analiz yontemleri ve metodoloji konusunda bilgi sahibidir. Edinilen bilgileri ozgun duşunce ve/veya arastırmalar ile uzmanlık duzeyinde gelistirir, derinlestirir, alana katkıda bulunacak sonuclara ulasır ve cıkarımlarda bulunur.
4 79107 Ulusal ve uluslararası duzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektorunu ekonomik ve mali boyutlarıyla ileri duzeyde analiz edebilir.
5 79108 Yaratıcı ve eleştirel duşunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni duşunce ve yontemler geliştirebilir.
6 79109 Sağlık Yonetimi alanında guncel teknik ve mesleki bilgileri, yontem, uygulama ve teknolojileri yakından takip eder, bilimsel, sistematik ve eleştirel bakış acısıyla değerlendirerek kullanabilir.
7 79110 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların cozumunde stratejik karar verme sureclerini kullanarak bağlantılı kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
8 79111 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıştay, seminer, makale tartışma saati, problem cozme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
9 79112 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, sektorel ve bilimsel konulardaki sorunlara cozumler uretebilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek