Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66744 Bilimsel ve mesleki etik kurallarını bilir ve bunlara uyar.
2 66745 Tarım ekonomisi alanında güncel bilgileri sistematik bir yaklaşım ve özgün bir düşünce/araştırmalarla değerlendirir, derinleştirir, geliştirir, ve bu bilgileri kullanır.
3 66746 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemleri geliştirir.
4 66747 Tarım ekonomisi ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlama becerisine sahip olur.
5 66748 Bir yabancı dili kullanarak meslektaşlarıyla ulusalar arası yazılı, sözlü, ve görsel iletişim kurar.
6 66755 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
7 66749 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde bunları değiştirir.
8 66751 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
9 66750 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66754 Tarım ekonomisiyle ilişkili disiplinler arasıdaki etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar.
11 66753 Tarım Ekonomisi alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veyauygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu bağımsız veya ekip üyesi olarak araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
12 66752 Tarım ekonomisi ile ilgili çalışmalarda nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahip olur.