Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FAR724 Deneysel Farmakoloji III 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Farmakoloji Laboratuvarında kullanılan deneysel yöntemlerin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.S.Sırrı BİLGE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodman and Gilman. Çeviri Süzer Ö. Tedavinin Farmakolojik Temeli. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2009. 2. Kayaalp, S.O. Akılcı tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. Cilt 1-2. 13.baskı. Ankara: Pelikan yayıncılık; 2012. 3. Rang and Dale’s. Pharmacology. 6. Baskı. Philadelphia USA: Elsevier Limited; 2007. 4. Trevor A.J, Katzung B.G, Masters S: Katzung and Trevors Farmakoloji. Çeviri. ed. Altan M. 8. baskı. İstanbul Güneş Tıp kitapevleri 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deneysel hastalık modellerinin oluşturulması, Davranış modellerinin incelenmesi, Deneysel ağrı oluşturma ve analiz etme pratiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
49 Performans 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 2 10 20
11 Soru-Yanıt 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 4 10 40
48 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneysel hastalık modellerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve verilerinin değerlendirilmesi 1
2 Deneysel hastalık modellerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve verilerinin değerlendirilmesi 2
3 Deneysel hastalık modellerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve verilerinin değerlendirilmesi 3
4 Deneysel hastalık modelleri 1
5 Deneysel hastalık modelleri 2
6 Deneysel hastalık modelleri 3
7 Deneysel hastalık modelleri
8 Deneysel hastalık modelleri 2
9 Ara sınav
10 Alternatif yöntemler
11 Alternatif yöntemler
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566679 Farmakoloji Laboratuvarında kullanılan deneysel yöntemleri bilir
2 1566680 Deneysel hastalık modellerini oluşturabilir
3 1566681 Davranış modelleri oluşturabilir ve ilaç ekilerini araştırabilir
4 1566682 Alternatif yöntemleri tanımlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67075 Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
2 67084 Deneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
3 67082 Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4 67083 Deneysel etik kuralları öğrenmek
5 67081 Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
6 67080 Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
7 67079 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
8 67078 Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
9 67077 Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
10 67076 Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 3 2 4 3 5 5 5
2 5 5 3 3 2 4 3 5 5 5
3 5 5 3 3 2 4 3 5 5 5
4 5 5 3 3 2 4 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek