Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU601 Yenilenebilir Enerj Kaynakları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İthalata olan aşırı bağımlılık ile enerji sistemlerinin fosil yakıt ağırlıklı olmalarının hızlandırdığı iklim değişikliği konuları ülkelerin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmelerini giderek daha fazla gerekli hale getirmektedir. Bu durum ülkemiz açısından daha da büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin yenilenebilir kaynaklar açısından büyük bir potansiyele sahip olması AB ile katılım müzakerelerinde bazı avantajlar da sağlamaktadır. Üniversitemizin, yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli açısında ülkemizin en önemli bölgelerinden birinde yer almış olması bu dersin program içindeki önemini daha da arttırmaktadır. Ders kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgâr, biokütle, jeotermal, su ve dalga enerji teknolojileri ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. AB enerji yönergelerinde yenilenebilir enerji, AB ve ABD örnek uygulamaları, gelişmekte olan ülke uygulamaları, Türkiye mevzuatı ve uygulamaları, yeşil ekonomi, yenilenebilir enerjinin geleceği, karbon piyasaları ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır. Bu ders ile öğrenciler özellikle İzmir civarında gelişmekte olan yenilenebilir enerji sektörünün yetişmiş uzman ihtiyacını karşılayacaklardır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK, Teknik Yayınevi, Ankara (2008) 2- Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk, Birsen Yayınevi 3- Enerji Tasarrufu Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Müh. Yusuf Yaman, Birsen Kitapevi 4- Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yrd. Doç. Dr. İsmet Akova, Pandora 5- Solar Energy: The Physics and Engineering of Photovoltaic Conversion, Technologies and Systems Olindo Isabella, Klaus Jäger, Arno Smets, René van Swaaij, Miro Zeman, UIT, Cambridge, England, 2016 6- Renewable Energy, Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning, Bent Sørensen Academic Press, (Fourth ed.) 2011 7- Nanophysics of Solar and Renewable Energy, Edward L. Wolf, WILEY-VCH, 2012 8- Renewable Energy Resources, John Twidell and Tony Weir, Routledge-Taylor and Francis, (Third Ed.) 2015 9- Fundamentals of Renewable Energy Processes, Aldo V. da Rosa, Academic Press (Third Ed.) 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İleri düzeydeki bu ders dünyadaki enerji gelişimine hız kazandıran yenileneblir enerji teknolojilerini incelemek için planlanmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 12 4 48
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 25 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenilenebilir enerjinin tarihi ve kapsamı
2 Yenilenebilir enerji teknolojileri ve ikincil enerji
3 Biokütle enerjisi
4 Rüzgar enerjisi
5 Güneş enerjisi
6 Hidroelektrik
7 Jeotermal ve yenilenebilir enerjinin diğer kaynakları
8 Ara sınav
9 Dünyada yenilenebilir enerji
10 AB’deki yenielenebilir enerji uygulamaları ve politikaları
11 ABD’deki yenilenebilir enerji uygulamaları ve politikaları
12 Gelişen dünyada yenilenebilir enerji uygulamaları ve politikaları
13 Yeşil ekonomi ve karbon piyasaları
14 Gelişen Türkiye’de yenilenebilir enerji uygulamaları ve politikaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1770838 Yenilenebilir enerjinin ana konuları hakkında bilgi edinme.
2 1770839 Enerji politikaları arasında ilişkileri inceleyerek yenilenebilir enerji gelişiminin dinamiklerini yorumlayabilme.
3 1770840 Yeni teknolojileri analiz ederek ülkelerin yenilenebilir enerji katma değere dönüştürmelerinin gerekliliği konusunda bilgi edinme.
4 1770841 Çevrenin bozulması ve iklim değişikliği gibi küresel olaylar üzerinde enerjinin etkilerini öğrenerek sürdürülebilir enerji gelişimi ve ilgili konular hakkında bilgi edinme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 3 1 2 3
3 4
4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek