Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Başta güneş enerjisi olmak üzere diğer yenilenebilir enerejiler olan rüzgar, hidroelektrik, nükleer füzyon ve Hidrojen enerjileri ile elektrik enerjisinin depolanması için gerekli bataryaların çalışma ilkelerinin açıklanmasında klasik ve Kuantum Fiziği kanunlarının anlatılmasıBaşta güneş enerjisi olmak üzere diğer yenilenebilir enerejiler olan rüzgar, hidroelektrik, nükleer füzyon ve Hidrojen enerjileri ile elektrik enerjisinin depolanması için gerekli bataryaların çalışma ilkelerinin açıklanmasında klasik ve Kuantum Fiziği kanunlarının anlatılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK, Teknik Yayınevi, Ankara (2008) 2- Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk, Birsen Yayınevi 3- Enerji Tasarrufu Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Müh. Yusuf Yaman, Birsen Kitapevi 4- Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yrd. Doç. Dr. İsmet Akova, Pandora 5- Solar Energy: The Physics and Engineering of Photovoltaic Conversion, Technologies and Systems Olindo Isabella, Klaus Jäger, Arno Smets, René van Swaaij, Miro Zeman, UIT, Cambridge, England, 2016 6- Renewable Energy, Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning, Bent Sørensen Academic Press, (Fourth ed.) 2011 7- Nanophysics of Solar and Renewable Energy, Edward L. Wolf, WILEY-VCH, 2012 8- Renewable Energy Resources, John Twidell and Tony Weir, Routledge-Taylor and Francis, (Third Ed.) 2015 9- Fundamentals of Renewable Energy Processes, Aldo V. da Rosa, Academic Press (Third Ed.) 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

emel Fizik kanunları, elektrodinamik, akışkanlar, optik. akışkanlar, kuantum mekanik, Atom ve moleküllerin ve yarı iletken materyallerin yapısı, Füzyon enerjisi, Güneş enerjisinin dönüşüm ilkelerine giriş, PN eklemler ve güneş pilleri, hidrojen enerjisi ve hidrojen eldesi, depolanması ile yakıt hücreleri. Temel Fizik kanunları, elektrodinamik, akışkanlar, optik. akışkanlar, kuantum mekanik, Atom ve moleküllerin ve yarı iletken materyallerin yapısı, Füzyon enerjisi, Güneş enerjisinin dönüşüm ilkelerine giriş, PN eklemler ve güneş pilleri, hidrojen enerjisi ve hidrojen eldesi, depolanması ile yakıt hücreleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 20 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 4 12 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenilenebilir Enerjinin gerekliliği, Türkiye ve Dünyadaki durumu YEU_Asenk_Hafta_1.mp4
2 Yenilenebilir Enerjinin kaynakları, Dünyamız ve Güneşin yapısı, YEU_Fizik_Temeller_Hafta2.mp4
3 Cumhuriyet bayramı
4 Akışkanlar Mekaniği ve Yenilenebilir Enerjideki Uygulamaları Loom _ Free Screen & Video Recording Software (2).mp4
5 Elektromanyetizma Loom _ Free Screen & Video Recording Software (1).mp4
6 Güneş pillerinin çalışma ilkeleri: PN Eklem diyodlar Fizik Temeller Hafta 6 Asenk.mp4
7 Arasınav YEU_Fizik_Hafta7_Asenk.mp4
8 Güneş Enerjisi için Dünyanın hareketlerinin incelenmesi YEU_Fizik_Hafta7_Asenk.mp4
9 Optik 1 Fizik Temeller_Hafta9_Asenk.mp4
10 Optics 2 TEU_Fizik temellet_Hafta10_Asenk.mp4
11 Kuantum Mekaniğine Giriş YEU-Fizik Temeller_Hafta11_Asenk.mp4
12 Fotovoltaik Güneş Pilleri ve yapıları YEU_FizikTemel_Hafta12_Asenk.mp4
13 Hidrojen Enerjisi YEU_FizikTemeller_Hafta13_Asenk.mp4
14 Nükleer enerji YEU_Hafta14_Asenk.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569788 Yenilenebilir enerjinin Fiziki temellerini kavra
2 1569789 Enerji kaynaklarının degerlendirilme yöntemlerini öğrenir.
3 1569790 Yenilenebilir enerji sistemlerini öğrenir
4 1569791 Enerji dönüşüm aygıtlarını tanır ve dönüştürme yöntemlerini öğrenir
5 1569792 Enerji dönüşüm aygıtlarını geliştirme yöntemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3
2 2 4 4 2 2
3 4 4 3
4
5 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek