Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU605 Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yenilenebilir enerji alanında kullanılan enerji türlerinden denizden enerji üretiminin tanımlanması ve bu alanda kullanılan tekniklerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nevzat Karadayı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları, çeşitli makaleler ve kitaplar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders, deniz temelli tüm yenilenebilir enerjileri deniz dalga enerjisi, gel-git (med-cezir) enerjisi, deniz sıcaklık gradyent enerjisi, deniz tuzluluk gradyent enerjisi, deniz akıntıları enerjisi gibi konuları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
49 Performans 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
48 Sözlü Sınav 10 1 10
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1616938 Yenilenebilir enerji çeşitlerini tanır .
2 1616939 Enerji dönüşümlerini anlar
3 1616940 Enerji üretiminde kullanılan teknikleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 3 4 2 2
2 5 5 5 5 4 4 4 3 3
3 5 5 5 4 5 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek