Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU607 Enerji Etkin Yapı Tasarımı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dünyada ve Türkiye’de enerji etkin, ekolojik ve sürdürülebilir yapıların ve yapı malzemelerinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Henüz atanmadı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

öncelikle inşaat ve çecre mühendisleri ile mimarlar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin hazırladığı ders notları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekolojik ve sürdürülebilir yapı kavramları, Sürdürülebilir yapı tasarım ölçütleri, Akıllı bina tasarımı kavramı ve örnekleri, Enerji etkin yapı tasarımı ve tasarım ölçütleri,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 2 20 1
23 Proje Sunma 2 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 10 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 25 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 25 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekolojik ve sürdürülebilir yapı kavramları Yok Yok
2 Sürdürülebilir yapı tasarım ölçütleri Yok Yok
3 Yeşil mimarlık kavramı ve örnekleri Yok Yok
4 Doğal mimarlık kavramı ve örnekleri Yok Yok
5 Akıllı bina tasarımı kavramı ve örnekleri Yok Yok
6 Enerji etkin yapı tasarımı ve tasarım ölçütleri, rüzgâr, güneş ve su enerjisinin yapı sektöründe değerlendirilmesi Yok Yok
7 Ata Sınav Yok Yok
8 Yapıların ve yapı malzemelerinin ömürlerinin incelenmesi, sürdürülebilir yapı malzemelerinin seçimi Yok Yok
9 Yapıların ve yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin irdelenmesi, Çevre ürün bildirgeleri YOk Yok
10 Çevre ile ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar, ilgili hukuk Yok Yok
11 Çevre ile ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar, ilgili hukuk Yok Yok
12 Çevre ile ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar, ilgili hukuk Yok Yok
13 Dünyada enerji etkin bina örnekleri ve tasarım ilkeleri: Çeşitli örnekler Yok Yok
14 Dünyada enerji etkin bina örnekleri ve tasarım ilkeleri: Çeşitli örnekler Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1770166 Ekoloji ve ekolojik yapı tasarım ölçütleri kavramlarının irdeler
2 1770167 Sürdürülebilir yapı tasarım ilkeleri ve sürdürülebilir yapı örneklerini yorumlayabilir.
3 1770168 Yeşil, akıllı, doğal mimarlık kavramı ve örneklerini yorumlayabilir.
4 1770169 Çevre ile ilgili yasa, yönetmelik ve standartları yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 4
3 2 2
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek