Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU613 Enerji İşletmelerinde Stratejik Yönetim 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ekonomi ve finans araçlarını kullanarak enerji piyasalarında önemi artan iş ve kamu politikalarının analiz edilmesi. Fiyatlandırma, kıtlık, piyasa etkinliği, enerji piyasalarının rekabetçiliği, iklim değişikliği, çevresel etkiler ile enerji üretimi ve kullanımı ile ilgili politikalar, alternatif enerji kaynaklarının ekonomisi, piyasa gücü ve monopol

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Henüz atanmadı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin derlediği ders notları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Piyasa yapısı ve pazardaki mevcut firmalar arasında yaşanan rekabetin ekonomik belirleyicileri, başarılı ve başarısız yeni pazarlar, mevcut pazarda rekabet stratejileri, enerji piyasalarındaki kamu politikaları etkileri ile temel gerekçeler. Alternatif enerji yatırımları, inovasyon politikaları ve teşvik mekanizmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 2 20 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 2 20 40
21 Rapor Sunma 2 1 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 25 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
36 Rapor 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji Arz ve Talebine Genel Bakış Yok Yok
2 Fiyatlandırma, Kıtlık ve Piyasa Etkinliği Yok Yok
3 Enerji Piyasalarındaki Pazar Gücü Yok Yok
4 Enerji Depolama ve Taşımacılığının Ekonomik Rolü Yok Yok
5 Enerji Piyasalarının Rekabetçiliği Yok Yok
6 Doğal Monopol Piyasalarındaki Düzenlemeler Yok Yok
7 Regülasyonlardaki Teşvik Mekanizmaları Yok Yok
8 Arasınav Yok Yok
9 Enerji Kaynakları ve Ekonomik Rant Yok Yok
10 Kaynakların Zaman İçerisindeki Dağılımı ve Enerji Gelişiminin Finansmanı Yok Yok
11 Kamu Politikası, Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği Yok Yok
12 Enerji Piyasalarının Liberalleşmesi Yok Yok
13 Alternatif Enerji Yatırımları ve Politikaları Yok Yok
14 İnovasyon Politikaları ve Teşvikleri Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1770591 Yenilenebilir enerjinin ana konuları hakkında bilgi edinir
2 1770592 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri edinir
3 1770593 Kişisel ve toplumsal amaçlar için kazanılmış olan bilgi, beceri ve özellikleri geliştirir
4 1770594 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3 3 2
3 2 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek