Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU614 Enerji Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Özellikle Yenilenebilir Enerji alanında gelişme için yapılabilecek Araştırma ve Geliştirme ile inovatif tekniklerin uygulamaları örneklerle gösterilerek öğrencileri bu alanda teşvik etmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin Yavuz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çakmak, N. M. (2018) İdare hukuku açısından Yenilenebilir Enerji, Seçkin Yayıncılık 2. Karaaslan A ve Gezen, M. (2017) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Türkiye Örneği, Ekim Basım-yayım 3. Kılıç s. (2016) Yeni ürün geliştirmede İnovasyon, Seçkin yayıncılık 4. Petrov, V. (2019) TRIZ, yaratıcı Problem Teorisi, Springer Books

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ar-Ge Yönetimi, inovasyon teknikleri, proje hazırlama ve yönetimi, ulusal ve uluslar arası proje örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 2 20 1
23 Proje Sunma 2 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 3 3
22 Proje Hazırlama 2 25 50
23 Proje Sunma 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 AR-GE yönetimine giriş Yok Yok
2 İnovasyon teknikleri Yok Yok
3 Proje yönetimi Yok Yok
4 Proje yönetimi Yok Yok
5 Proje hazırlama Yok Yok
6 Ar-Ge Yönetiminde Vaka Analizi Yok Yok
7 Ar-Ge Yönetiminde Vaka Analizi Yok Yok
8 Ara Sınav Yok Yok
9 Ar-Ge Yönetimi – Ulusal Projeler Yok Yok
10 Ar-Ge Yönetimi – Ulusal Projeler YOk Yok
11 Ar-Ge Yönetimi – Uluslararası Projeler Yok Yok
12 Proje sunumları ve tartışmaları NA NA
13 Proje sunumları ve tartışmaları Yok Yok
14 Proje sunumları ve tartışmalar Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1791560 Endüstri Mühendisliği alanında elde ettikleri bilgi ve çözüm yöntemlerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisine sahip olma
2 1791561 Teorik araştırmaları inceleme, analiz etme ve özgün değeri bulunan yeni araştırma problemlerini tespit edebilme yeteneğine sahip olma
3 1791562 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3
3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek