Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU615 Foto-Voltaik Güç Sistemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders sonunda öğrencilerin, geleneksel ve yeni nesil fotovoltaik (PV) teknolojilerinin teori ve çalışma prensipleri hakkında giriş seviyede bilgi edinmeleri, bu teknolojilerin mevcut ve gelecekteki sürdürülebilir enerji sistemlerine uygulamaları, güneş radyasyonu ve geometrisinin temelleri, ekonomik, çevresel ve sosyal kriterler göz önünde bulundurularak bu sistemlerin sürdürülebilirlik değerlendirmeleri yapabilmeleri, bu alanda, ekipmanların tanımlanması ve seçilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasının yanı sıra FV güç sisteminin farklı bileşenlerinin analiz edilerek performansının hesaplanması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğ.Üy. Vedat KESKİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Masters,G.M.: “Renewable and Efficient Electric Power Systems”, John Wiley ve Sons,2004. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. R. Messenger, J. Ventre, Photovoltaic Systems Engineering, 2nd ed., CRC Press, 2004 2. L. Castaner, S. Silvestre, Modeling Photovoltaic Systems Using PSpice, John Wiley ve Sons, 2002 3. John Twidell, Tony Weir, “Renewable Energy Sources” Taylor and Francis, 2005 4. Thomas Markvart, “Solar Electricity”, John Wiley ve Sons Ltd. 2000. 5. Mukund R. Patel, “Wind and Solar Power Systems”, CRC pres, 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Fotovoltaik güç sisteminin yapısal elemanları, Güneş pilinin fiziksel çalışma prensipleri, Güneş pilinin eşdeğer devresi ve elektriksel özellikleri, Farklı açılarda fotovoltaik alıcıya gelen güneşin verimliliğine etkisi, Elektrokimyasal enerji depolayıcılar, Fotovoltaik sistemlerde kullanılan güç dönüştürücüler, Kendine yeterli ve şebekeye bağlı fotovoltaik sistemler, Fotovoltaik sistemlerin farklı kullanım amaçlarına göre tasarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
22 Proje Hazırlama 1 40 1
23 Proje Sunma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
16 Alan Gezisi 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 32 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenilenebilir enerji üretim yöntemleri, geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarını karşılaştırılması, Yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin temel özellikleri
2 Dünya yüzeyinde herhangi bir alıcı yüzeye düşen toplam güneş radyasyonunun hesaplanması
3 Fotovoltaik güneş pillerinin teknolojik gelişimi: Güneş pilinin çalışma prensipleri, tek kristal, çok kristal, amorf, ince film güneş pili teknolojileri, 3.nesil güneş pilleri ve gelecekteki teknolojileri
4 Si güneş pilinin tek diyot elektriksel eşdeğer devresi, akım-gerilim eğrisinin elde edilmesi, maksimum güç noktası, açık devre gerilimi, kısa devre akımının tanımlanması, ışınım ve sıcaklığın etkileri
5 Fotovoltaik sistemlerde kullanılan güç dönüştürücüler: Şarj regülatörleri, dc/dc dönüştürücüler, dc/ac eviriciler ve koruma elemanları
6 ENERJİNİN DEPOLANMASI: Bir ideal depolama elemanından beklenen özellikler, enerji depolama türleri, elektrokimyasal enerji depolama, şarj regülatörleri.
7 FOTOVOLTAİK SİSTEMLER: Basit DC, bataryalı DC, şebekeden bağımsız, şebekeye bağlı PV sistemler, fotovoltaik güç santrallerinin temel özellikleri ve sistem elemanları
8 FOTOVOLTAİK SİSTEMLER: Basit DC, bataryalı DC, şebekeden bağımsız, şebekeye bağlı PV sistemler, fotovoltaik güç santrallerinin temel özellikleri ve sistem elemanları
9 ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ FOTOVOLTAİK SİSTEM TASARIMI: şebekeden bağımsız çalışan AC ve DC yükler içeren bir fotovoltaik sistemin tasarlanması
10 ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ FOTOVOLTAİK SİSTEM TASARIMI: şebekeden bağımsız çalışan AC ve DC yükler içeren bir fotovoltaik sistemin tasarlanması
11 OMÜ-Teknopark şebekeye bağlı GES'in tanıtılması
12 ŞEBEKEYE BAĞLI FOTOVOLTAİK SİSTEM TASARIMI: Örnek bir fotovoltaik çatı sisteminin tasarımı
13 ŞEBEKEYE BAĞLI FOTOVOLTAİK SİSTEM TASARIMI: Örnek bir fotovoltaik çatı sisteminin tasarımı
14 Samsun ilinde kurulu olan GES- PV sistemlerinin tanıtılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1608694 Güneş enerjisinin bölgesel ve küresel enerji sistemi, ekonomik, sosyal ve çevresel çağrışımları ve teknolojinin yerel ve küresel bağlamdaki etkisini ifade edebilme.
2 1608703 Fotovoltaik (PV) güneş pilinin çalışma prensiplerini söyleme.
3 1608704 Farklı kullanım amaçlarına göre Fotovoltaik sistemlerinin tasarımını ve hesaplamalarını yapar
4 1608706 Güneş pili, panel veya jeneratörün elektrik (akım-voltaj ve güç-voltaj) karakteristiklerini ve çevre parametrelerinin nasıl etkilediğini bilir.
5 1608708 PV sistemindeki elemanlarının en önemli özelliklerini ve nasıl çalıştıklarını bilir: pil ve şarj regülatörü, DC / DC dönüştürücü, DC / AC dönüştürücü (invertör) ve yükler.
6 1608710 Optimum pv dizisi yerleşimi için çeşitli montaj stratejilerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3
2 2 3 4 4
3 3 3 4 3 4
4 3 4 5
5 4 4
6 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek