Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU623 Gazlaştırma ve Gaz Saflaştırma Metotları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Enerji kaynağı olarak kullanılan gazların ve üretim metotlarının, hidrojen üretiminin, saflaştırılmasının ve depolanmasının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Henüz ders verilmedi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Martin Grabner, Industrial Coal Gasification Technologies Covering Baseline and High-Ash Coal, Wiley 2014. 2) Mark Jan Prins, Thermodynamic analysis of biomass gasification and torrefaction, Eindhoven, 2005

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji kaynağı olarak kullanılan gazlar ve kaynakları, kömür gazlaştırma, biyokütle gazlaştırma, gaz saflaştıma metotları, gaz saflaştımada karşılaşılan güçlükler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 20 80
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 4 15 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji kaynağı olarak kullanılan gazlar ve kaynakları Yok Yok
2 Kömürün gazlaştırılması metotları Yok Yok
3 Sentetik gaz üretimi Yok Yok
4 Hareketli yatakta kömür gazlaştırma Yok Yok
5 Akışkan yataklı sistemde kömür gazlaştırma Yok Yok
6 Yeraltında kömür gazlaştırma Yok Yok
7 Arasınav Yok Yok
8 Sentetik gaz üretimi Yok Yok
9 Sentetik gaz üretimi Yok Yok
10 Biyokütlenin gazlaştırılması Yok Yok
11 Katalitik metodun biyokütle gazlaştırmadaki önemi Yok Yok
12 Gaz saflaştırma metotları Yok Yok
13 Asidik gazların saflaştırılması Yok Yok
14 Sentetik gazların saflaştırılması Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1770734 Enerji kaynağı olarak kullanılan gazlar ve kaynaklarını tanımlama
2 1770735 Gazlaştırma metotları ile ilgili bilgi sahibi olma
3 1770736 Kömürün gazlaştırılması ve faydalarını bilme
4 1770737 Biyokütlenin gazlaştırılması ve faydalarını öğrenme
5 1770738 Gaz saflaştırma yöntemlerini bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2
2 3
3
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek