Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU626 Enerji Üreten Sistemlerin Analiz ve Tasarımı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yenilenebilir enerji sistemlerinde analiz ve tasarımlar yapmak, özgün fikirler sunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları ve araştırma makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu dersin kapsamında yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan yenilikçi sistemlerin tanıtılması, özgün sistemlerin analiz ve tasarımlarının incelenmesi görülecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 14 14
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
49 Performans 3 3 9
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenilenebilir enerji sistemleri nelerdir?
2 Yenilenebilir enerji sistemlerinden kullanılan üreteçler nelerdir?
3 Üreteçlerin özelliği ve verimlilik analizleri
4 Yenilenebilir enerji sistemlerinden kullanılan yardımcı ekipmanlar nelerdir?
5 Yardımcı ekipmanların enerji üretimine olan etkilerinin araştırılması
6 Güncel yenilikçi enerji üretim sistemlerinin incelenmesi
7 Güncel yenilikçi enerji üretim sistemlerinin incelenmesi
8 Güncel yenilikçi enerji üretim sistemlerinin incelenmesi
9 Güncel yenilikçi enerji üretim sistemlerinin incelenmesi
10 Yenilikçi sistemlerin analiz ve tasarımı
11 Yenilikçi sistemlerin analiz ve tasarımı
12 Yenilikçi sistemlerin analiz ve tasarımı
13 Yenilikçi sistemlerin analiz ve tasarımı
14 Yenilikçi sistemlerin analiz ve tasarımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1791545 Mevcut enerji sistemleri tanır
2 1791546 Sistem analiz eder
3 1791547 Sistem tasarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4
2 4
3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek