Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU627 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Mesleki alanda araştırma yapma yeteneğinin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Cevdet Emin Ekinci. Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Prof. Dr. Rauf Arıkan. Ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Araştırma konusunun ve izlenecek adımların belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
49 Performans 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 1 14
48 Sözlü Sınav 14 1 14
49 Performans 3 3 9
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel genel kavramlar 1.pdf
2 Bilimsel genel kavramlar 2.pdf
3 Araştırma hakkında genel kavramlar 3-4.pdf
hafta 3.mp4
4 Araştırma hakkında genel kavramlar 3-4.pdf
5 Bilimsel düşünme yöntemleri hafta 5.mp4
5.pdf
6 Bilimsel düşünme yöntemleri 6-7.pdf
7 Bilimsel düşünme yöntemleri 6-7.pdf
8 Bilimsel araştırma yöntemleri 8.pdf
9 Kaynakların kullanımı ve literatür taraması 9.pdf
hafta 9.mp4
10 Tez yazım esasları 10.pdf
11 Sunum hazırlama 11.pdf
12 Etik ilkeler 12.pdf
13 Makale yazım süreci 13.pdf
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602642 Bilimsel araştırma kavramını tanır
2 1602643 Bilimsel araştırmanın aşamalarını ve önem gereken süreçlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4 3 4 2 4 5
2 3 4 3 4 3 5 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek