Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Başta güneş enerjisi olmak üzere diğer yenilenebilir enerejiler olan rüzgar, hidroelektrik, nükleer füzyon ve Hidrojen enerjileri ile elektrik enerjisinin depolanması için gerekli bataryaların çalışma ilkelerinin açıklanmasında klasik ve Kuantum Fiziği kanunlarının anlatılmasıBaşta güneş enerjisi olmak üzere diğer yenilenebilir enerejiler olan rüzgar, hidroelektrik, nükleer füzyon ve Hidrojen enerjileri ile elektrik enerjisinin depolanması için gerekli bataryaların çalışma ilkelerinin açıklanmasında klasik ve Kuantum Fiziği kanunlarının anlatılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK, Teknik Yayınevi, Ankara (2008) 2- Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk, Birsen Yayınevi 3- Enerji Tasarrufu Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Müh. Yusuf Yaman, Birsen Kitapevi 4- Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yrd. Doç. Dr. İsmet Akova, Pandora 5- Solar Energy: The Physics and Engineering of Photovoltaic Conversion, Technologies and Systems Olindo Isabella, Klaus Jäger, Arno Smets, René van Swaaij, Miro Zeman, UIT, Cambridge, England, 2016 6- Renewable Energy, Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning, Bent Sørensen Academic Press, (Fourth ed.) 2011 7- Nanophysics of Solar and Renewable Energy, Edward L. Wolf, WILEY-VCH, 2012 8- Renewable Energy Resources, John Twidell and Tony Weir, Routledge-Taylor and Francis, (Third Ed.) 2015 9- Fundamentals of Renewable Energy Processes, Aldo V. da Rosa, Academic Press (Third Ed.) 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

emel Fizik kanunları, elektrodinamik, akışkanlar, optik. akışkanlar, kuantum mekanik, Atom ve moleküllerin ve yarı iletken materyallerin yapısı, Füzyon enerjisi, Güneş enerjisinin dönüşüm ilkelerine giriş, PN eklemler ve güneş pilleri, hidrojen enerjisi ve hidrojen eldesi, depolanması ile yakıt hücreleri. Temel Fizik kanunları, elektrodinamik, akışkanlar, optik. akışkanlar, kuantum mekanik, Atom ve moleküllerin ve yarı iletken materyallerin yapısı, Füzyon enerjisi, Güneş enerjisinin dönüşüm ilkelerine giriş, PN eklemler ve güneş pilleri, hidrojen enerjisi ve hidrojen eldesi, depolanması ile yakıt hücreleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 20 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 4 12 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yenilenebilir Enerjinin gerekliliği, Türkiye ve Dünyadaki durumu
2 Yenilenebilir Enerjinin kaynakları, Dünyamız ve Güneşin yapısı,
3 Cumhuriyet bayramı
4 Akışkanlar Mekaniği ve Yenilenebilir Enerjideki Uygulamaları
5 Gazlar, Sıvılar ve termodinamik: Yenilenebilir Enerjideki Uygulamaları
6 Güneş pillerinin çalışma ilkeleri: PN Eklem diyodlar
7 Arasınav
8 Güneş pillerinin çalışma ilkeleri: PN Eklem diyodlar
9 Hidrojen Enerjisine giriş; Hidrojen eldesi ve depolanması
10 Hidrojen yakıt hücreleri
11 Nükleer enerjiye giriş: Nükleer Füzyon, füzyon reaktörü
12 Akışkanlar Mekaniğine giriş ve temel ilkeler
13 Rüzgar Enerjisi ve Turbinle: Temel ilkeler
14 Hidroelektrik enerjisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1736401 Yenilenebilir enerjinin Fiziki temellerini kavra
2 1736402 Enerji kaynaklarının degerlendirilme yöntemlerini öğrenir.
3 1736403 Yenilenebilir enerji sistemlerini öğrenir
4 1736404 Enerji dönüşüm aygıtlarını tanır ve dönüştürme yöntemlerini öğrenir
5 1736405 Enerji dönüşüm aygıtlarını geliştirme yöntemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3
2 2 4 4 2 2
3 4 4 3
4
5 1 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek