Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU609 Hidroelektrik Enerji 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Hidroelektrik santraların planlanması ve tasarımı ile ilgili bilgilerin aktarılması, Fayda-Maliyet analizlerinin yapılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ders henüz verilmedi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mosonyi, E. (1963). “Water Power Development”, Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary. 2. Vischer, D.L., Hager,W.H. (2005). Dam Hydraulics,Wiley Series in Water Resources Engineering.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan enerji üretim kaynaklarının karşılaştırılması, Hidroelektrik tesislerinin sınıflandırılmaları, elemanları ve çalışma prensipleri, yükleme odası kavramları, Pompajlı sistemler, Türbin tipleri, Fayda / maliyet analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
22 Proje Hazırlama 2 20 40
23 Proje Sunma 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 30 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik Enerjinin Durumu Yok Yok
2 Şebekelerin enerji ve güç gereksinimleri, hidrojen, güneş, rüzgar, biokütle , jeotermal vs... gibi alternatif enerji kaynakları Yok Yok
3 Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarının karşılaştırılması Yok Yok
4 Elemanter hidrolik bilgileri Yok Yok
5 Hidroelektrik tesislerin sınıflandırılmaları, elemanları ve çalışma prensipleri Yok Yok
6 Debi gidiş, debi süreklilik, toplam debi çizgisi ve optimum tasarım debisinin tanımlanması Yok Yok
7 Arasınav Yok Yok
8 Biriktirmeli sistemler, gerekçeleri ve çalışma prensipleri Yok Yok
9 Biriktirmesiz sistemler, gerekçeleri ve çalışma prensipleri NA NA
10 Basınçlı akımla isale, denge bacaları, diğer elemanların tanımlanması ve işlevleri Yok Yok
11 Serbest yüzeyli isale , çökeltme havuzları, yükleme odası kavramları Yok Yok
12 Pompaj biriktirmeli sistemler, gerekçeleri ve çalışma prensipleri Yok Yok
13 Türbin tipleri ve seçimleri Yok Yok
14 Hidroelektrik sistemlerin fayda - maliyet analizi Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1794082 Hidroelektrik enerji potansiyelini hesaplamayı öğrenirler
2 1794083 Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin planlaması için gerekli alt yapıya sahip olurlar
3 1794084 Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin elemanlarının tasarımını öğrenirler
4 1794085 Öğrendiklerini tasarlama becerisini kazanırlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 2
3 4 3
4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek