Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU612 Mühendislikte Optimizasyon 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Doğrusal olan yada olmayan problemlerde model kurma ve optimum çözümü elde etmeyi sağlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Birol Elevli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] M.A. Bhatti, Practical Optimization Methods, with Mathematica Applications, Springer-Verlag New York, Inc., 2000. [2]R. Fletcher, Practical Methods of Optimization, Second Edition, John-Wiley and Sons Ltd., Chichester, New York, 1987.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Model kurma ve fiziksel sistemlerin matematiksel modellenmesi, lineer programlama, kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon problemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 2 20 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
22 Proje Hazırlama 2 20 40
23 Proje Sunma 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 25 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Temel optimizasyon kavramları Yok Yok
2 Kısıtsız optimizasyon Yok Yok
3 Kısıtsız optimizasyonda sayısal yöntemler Yok Yok
4 Eşit kısıtlar altında optimizasyon Yok Yok
5 Doğrusal Programlama Modellemesi Yok Yok
6 Doğrusal Programlama Modellemesi Yok Yok
7 Grafiksel Çözüm Yöntemi Yok Yok
8 Ara sınav Yok Yok
9 Simpleks Yöntem Yok Yok
10 Simpleks Yöntem Yok Yok
11 Yapay değişkenler Yöntemi Yok Yok
12 Hassaslık Analizleri Yok Yok
13 Hassaslık Analizleri Yok Yok
14 Doğrusal Programlama Modellemesi: İleri metotlar Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1794098 Optimizasyonla ilgili temel kavramları açıklayabilir
2 1794099 Değişik alanlardaki problemlerde optimal karar vermek için model kurabilir, çözebilir ve uygulayabilir.
3 1794100 Kısıtsız optimizasyonda algoritma üretebilir.
4 1794101 Analitik veya sayısal çözümlemeler yapabilir.
5 1794102 Doğrusal programlama kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek