Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU616 Endüstride Enerji Yönetimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders, doğal kaynakların tipleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlı kaynakların, çevre ve doğal kaynaklar, doğal kaynakların uluslararası ticareti hakkında yeterli ölçüde bilgi vermek için planlamıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Henüz üstlenen yok

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Raporlar, makaleler, kanunlar, yönetmelikler ve ilgili diğer hususlar.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İleri düzeydeki bu ders, doğal kaynakların yönetimi ve sürdürülebilirliğini farklı kaynaklardan detaylı bir şekilde analiz etmek için planlanmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
54 Ev Ödevi 4 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 1 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 12 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 4 20 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji yönetimine giriş Yok Yok
2 Enerji Kaynaklarının Türleri Yok Yok
3 Enerji Ölçüm Birimleri ve Çevrimi Yok Yok
4 Fosil yakıtlar: Petrol Yok Yok
5 Fosil yakıtlar: Kömür Yok Yok
6 Fosil Yakıtlar: Doğal Gaz ve Konvansiyonel Olmayan Enerji Kaynakları Yok Yok
7 Enerji Sistemlerinin Sürdürülebilir Yönetimi Yok Yok
8 Ara sınav Yok Yok
9 Yenilenebilirler: Rüzgar enerjisi Yok Yok
10 Yenilenebilirler: Güneş enerjisi Yok Yok
11 Yenilenebilirler: Hidro güç ve Jeotermal Yok Yok
12 Yenilenebilirler: Biyokütle ve Biyoyakıt Yok Yok
13 Yenilenebilirler: Dalga ve Gelgit Yok Yok
14 Sürdürülebilir Enerji: Nükleer Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1794032 Yenilenebilir enerjinin ana konuları hakkında bilgi edinme
2 1794033 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek
3 1794034 Yeni teknolojileri analiz ederek ülkelerin yenilenebilir enerji katma değere dönüştürmelerinin gerekliliği konusunda bilgi edinme.
4 1794035 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3
3 3 2 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek