Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YEU622 Biyokütle Enerjisi ve Yararlanma Metotları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Biyokütle kaynakları, biyokütlenin temini ve enerji kaynağı olarak yararlanma metotları ve biyokütlenin başka yakıt türlerine dönüştürülmesi konularında öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk

Ön Koşul Dersleri

Kimya veya Biyoloji bilgisi

Önerilen Diğer Hususlar

Biyoloji, Kimya bilgisi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Svetlana Ladanai Johan Vinterbäck, Global Potential of Sustainable Biomass for Energy , Report 013, ISSN 1654-9406, Uppsala 2009 2. Sergio Capareda, Introduction to Biomass Energy Conversions, CRC pres, Taylor&Francis 2014 3. Bob Boundy, Susan W. Diegel, Lynn Wright, Stacy C. Davis, BIOMASS ENERGY DATA BOOK, U.S. Department of Energy, 2011

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyokütle kaynakları, toplumun biyokütleden yararlanması, biyokütlenin temini, biyokütleden enerji kaynağı olarak yararlanma yolları, biyokütlenin başka enerji kaynaklarına dönüştürülmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 2 4 8
21 Rapor Sunma 2 1 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 20 80
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
36 Rapor 2 1 2
54 Ev Ödevi 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokütle ve kaynakları ve türleri Yok Yok
2 Biyokütleden yararlanma yolları Yok Yok
3 Biyokütleden enerji olarak yararlanma Yok Yok
4 Biyokütle enerjisinden yararlanmanın faydaları Yok Yok
5 Biyokütlenin yakılarak enerjiye dönüştürülmesinin dezavantajları Yok Yok
6 Biyokütlenin çürütülerek enerjiye dönüştürülmesinin faydaları Yok Yok
7 Biyokütlenin çürütülmesi metotları Yok Yok
8 Arasınav Yok Yok
9 Biyokütlenin tekrar doğaya kazandırılması Yok Yok
10 Biyokütleden hidrojen üretimi Yok Yok
11 Biyokütleden biyodizel üretimi Yok Yok
12 Dünyada enerji bitkisi üretimi Yok Yok
13 Biyokütle enerjisinden yararlanma yollarına dünyadan örnekler Yok Yok
14 Ülkemizde biyokütleden yararlanabilme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1794028 Biyokütlenin toplumsal önemini kavrama
2 1794029 Biyokütle temin etme metotlarını öğrenme
3 1794030 Biyokütlenin enerjiye dönüştürülme yollarını öğrenme
4 1794031 Biyokütlenin başka enerji kaynaklarına dönüştürülmesini öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69382 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 69383 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 69384 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 69385 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 69386 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 69398 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 69387 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 69388 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 69396 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3 2
3 4 3
4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek