Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VST718 Koyun ve Keçilerde Reprodüksiyon Suni Tohumlama 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Koyun ve Keçilerde Reprodüksiyon bilgisinin verilmesi ve Suni Tohumlama becerisinin kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Dr. Öğr. Üyesi Eser AKAL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Hafez E.S.E.: Reproduction in Farm Animals.Fifth Edition, Philedelphia,1987. - Alaçam E.: Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon,Suni Tohumlama, Doğum ve İnfertilite. First Edition,Konya,1984. - Busch W, Löhle K, Peter W: Künstliche Besamung bei Nutztieren. Second Edition, Stuttgart, 1991. - Youngquist R.S., Threlfall W.R.: Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Second Edition, Philedelphia,2007.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Koyun ve Keçilerde dölerimsel özelliklerin ortaya konulması ve suni tohumlama tekniğinin açıklanarak, uygulamalı olarak verilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koyun ve Keçilerde genital organların yapısı
2 Koç ve tekede genital organların morfolojik muayenesi
3 Koç ve tekelerden sperma alma yöntemleri
4 Koç ve teke spermasının muayenesi ve değerlendirilmesi
5 Koç ve teke spermasının kısa süreli saklanması
6 Koç ve teke spermasının uzun süreli saklanması
7 Arasınav
8 Koyun ve keçilerde kızgınlık belirtileri
9 Koyun ve keçilerde kullanılan suni tohumlama yöntemleri
10 Koyun ve keçilerde kızgınlık saptama yöntemleri
11 Koyun ve keçilerde en uygun tohumlama zamanı
12 Suni tohumlama yöntemleri
13 Suni tohumlama sonrası gebelik oranlarını artırıcı yaklaşımlar
14 Koyun ve keçilerde östrus senkronizasyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1701274 Doktora düzeyinde bilgi ve beceri elde edilmesi
2 1701275 İleri Androloji, Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon bilgisi
3 1701276 Koyun ve Keçilerde dölverimi bilgisinin kazanılması
4 1701277 Koyun ve Keçilerde suni tohumlama becerilerinin kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67365 Veteriner Fakültesi mezunları için Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama Doktora Programıdır
2 67366 Doktora programının süresi 4 yıldır
3 67367 Yürütülmekte olan doktora programı toplam 31 dersten oluşmaktadır
4 67368 Bilimsel yenilikler ve bu yeniliklere ait kaynakları tarama becerisinin kazanılması
5 67369 Araştırma kaynaklarının doğru takibi ve değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgilerin sunulması
6 67371 Evcil hayvanlarda Reprodüksiyon bilgisinin verilmesi ve Suni Tohumlama becerisinin kazanılması
7 67379 Sürekli olarak gelişen reprodüktif biyoteknolojik yöntemler ve bunların uygulama becerilerinin kazandırılması
8 67370 Ülke hayvancılığının gelişmesinde ve ırkların ıslahında suni tohumlamanın öneminin ortaya çıkarılması
9 67373 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahip olma.
10 67372 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
11 67375 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme
12 67374 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
13 67380 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli konularında bilgi ve uygulama becerisinin kazanılması
14 67378 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri ve bu zamanların belirleme yöntemlerinin kullanma becerisinin kazanılması
15 67377 Androlojik muayene sistematiği çerçevesinde elde edilecek sonuçların değerlendirilme yeteneğinin kazandırılması
16 67376 Hayvan türlerinde seksüel siklusların, kızgınlık belirtilerinin ve kızgınlık saptama yöntemlerinin öğretilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek