Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 3 0

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; -Güncel yaklaşımlar ışığında özellikle tez çalışması ile ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olmak için alanıyla ilgili literatür taramayı, anlamayı ve yorum yapmayı öğrenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr Pınar Sökülmez Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Spesifik alana yönelik güncel veri tabanları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tez çalışması ile bağlantılı olarak uzmanlık alanıyla ilgili güncel kaynaklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
29 Bireysel Çalışma 1 100 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 0 0 0
8 Rehberli Problem Çözümü 0 0 0
10 Tartışma 0 0 0
11 Soru-Yanıt 0 0 0
19 Beyin Fırtınası 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doktora tez çalışmasına kaynak oluşturacak alt yapının oluşturulması
2 Güncel literatür tarama-I
3 Literatür verilerinin analizi-I
4 Güncel literatür tarama-II
5 Literatür verilerinin analizi-II
6 Analiz edilen literatür verilerinin spesifik alana yönelik kullanımı
7 Makale yazım kuralları
8 Doktora tez çalışmasına yönelik ön çalışmalar
9 Güncel literatürler ve tez çalışmasının ilişkilendirilmesi
10 Tez yazım kurallarının öğretilmesi
11 Örnek makale ve tezlerin incelenmesi
12 Doktora tez çalışmasına yönelik saha araştırmaları
13 Doktora tez çalışmasının isimlendirilmesi
14 Aktarılan bilgilerin uygulamaya yönelik sonuçlarını görmek için öğrenciden geri dönüt alınması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1681416 Doktora tez konusu ile ilgili güncel literatürleri edinme
2 1681417 Doktora tezinin planlanması ve projelendirilmesi
3 1681418 Doktora tez çalışmasına hazırlık
4 1681419 Spesifik alanıyla ilgili güncel literatürleri yorumlama
5 1681420 Güncel literatürlerle bağlantılı olarak Doktora Tez çalışmasına başlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67365 Veteriner Fakültesi mezunları için Veteriner Dölerme ve Suni Tohumlama Doktora Programıdır
2 67366 Doktora programının süresi 4 yıldır
3 67367 Yürütülmekte olan doktora programı toplam 31 dersten oluşmaktadır
4 67368 Bilimsel yenilikler ve bu yeniliklere ait kaynakları tarama becerisinin kazanılması
5 67369 Araştırma kaynaklarının doğru takibi ve değerlendirilmesi sonucu elde edilen bilgilerin sunulması
6 67371 Evcil hayvanlarda Reprodüksiyon bilgisinin verilmesi ve Suni Tohumlama becerisinin kazanılması
7 67379 Sürekli olarak gelişen reprodüktif biyoteknolojik yöntemler ve bunların uygulama becerilerinin kazandırılması
8 67370 Ülke hayvancılığının gelişmesinde ve ırkların ıslahında suni tohumlamanın öneminin ortaya çıkarılması
9 67373 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahip olma.
10 67372 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
11 67375 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme
12 67374 İleri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
13 67380 Östrus Senkronizasyonu ve Embriyo Nakli konularında bilgi ve uygulama becerisinin kazanılması
14 67378 Hayvan Türlerinde En Uygun Tohumlama Zamanı ve Belirleme Yöntemleri ve bu zamanların belirleme yöntemlerinin kullanma becerisinin kazanılması
15 67377 Androlojik muayene sistematiği çerçevesinde elde edilecek sonuçların değerlendirilme yeteneğinin kazandırılması
16 67376 Hayvan türlerinde seksüel siklusların, kızgınlık belirtilerinin ve kızgınlık saptama yöntemlerinin öğretilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek