Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ609 Müzik Öğretim Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders ile mesleki müzik eğitimi almış olan bireylerin/müzik öğretmenlerinin; Farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerini incelemesi ve bunları müzik öğretimine uyarlaması, Müzik öğretimine yönelik olarak geliştirilmiş olan genel, özel ve özgül müzik öğretim yöntemlerini inceleyip kavraması, Söz konusu müzik öğretim yöntemlerinin okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim olmak üzere farklı düzeylerdeki müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla BULUT

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Ali UÇAN (2005), Müzik Eğitimi, 3. Basım, Evrensel Müzikevi Yayınları, Ankara. 2 Ali UÇAN, Gökay YILDIZ, Ertuğrul BAYRAKTAR (1999), İlköğretimde Müzik Öğretimi, Burdur. 3 Çeviren: Hikmet Y. CELKAN, Pedagojinin Metodları, Çağdaş Bilimler ve Sorunlar Dizisi, 1995, Ankara. 4 Oliver HOUDE, Çocuk Psikolojisi, Dost Yayınları, 2006, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Müzik eğitiminin tanımı, kapsamı ve ilkeleri, müzik eğitiminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu, müzik öğretmeninin nitelikleri ve yeterlilikleri, müziksel öğrenme-öğretme süreçleri, farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerinin incelemesi ve bunların müzik öğretimine uyarlaması, genel, özel ve özgül müzik öğretim yöntemlerinin incelenmesi, söz konusu müzik öğretim yöntemlerinin okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim olmak üzere farklı düzeylerdeki müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi, müzik öğretim yöntemlerinin kullanılmasında uygulanan mevcut ve yeni pedagojik yaklaşımların incelenmesi, farklı düzeylerde müzik öğretimi alan öğrencilere hangi pedagojik yaklaşımla ve nasıl bir müzik eğitimi verilebileceğini içeren örnek uygulamaların yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 9 63
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 11 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik eğitiminin tanımı, kapsamı ve ilkeleri - -
2 Müzik eğitiminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu - -
3 Müzik öğretmeninin nitelikleri ve yeterlilikleri - -
4 Müziksel öğrenme-öğretme süreçleri - -
5 Farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerinin incelemesi ve bu yöntemlerin müzik öğretimine uyarlaması - -
6 Müzik öğretiminde kullanılan genel öğretim yöntemlerinin incelenmesi - -
7 Müzik öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemlerinin incelenmesi - -
8 Müzik öğretiminde kullanılan özgül öğretim yöntemlerinin incelenmesi - -
9 Müzik öğretim yöntemlerinin okul öncesi müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi - -
10 Müzik öğretim yöntemlerinin ilkokul müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi - -
11 Müzik öğretim yöntemlerinin orta okul müzik öğretiminde nasıl kullanılacağının analiz edilmesi - -
12 Müzik öğretim yöntemlerinin okul öncesi müzik öğretiminde nasıl kullanıldığının değerlendirilmesi - -
13 Müzik öğretim yöntemlerinin ilköğretim müzik öğretiminde nasıl kullanıldığının değerlendirilmesi - -
14 Müzik öğretim yöntemlerinin orta öğretim müzik öğretiminde nasıl kullanıldığının değerlendirilmesi - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1652889 Farklı disiplinlere ait öğretim yöntemlerini müzik öğretimine uyarlayabilme
2 1652890 Müzik öğretimine yönelik olarak geliştirilmiş olan genel, özel ve özgül müzik öğretim yöntemlerini kavrayabilme
3 1652891 Müzik öğretim yöntemlerini farklı düzeylerdeki müzik öğretiminde kullanabilme
4 1652892 Müzik öğretiminde kullanılan mevcut ve yeni pedagojik yaklaşımları uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.