Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ637 Bireysel Gitar Eğitimi I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Lisans eğitimi sürecinde bireysel çalgı olarak Klasik Gitarı seçmiş ve yüksek lisans programına da klasik gitar çalgısı ile girmiş öğrencilerin teknik ve müzikal düzeyde lisans eğitiminden daha ileri düzeyde bilgi ve teknik beceri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Murat GÖK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bireysel Gitar Eğitimini seçen öğrenciler farklı lise türlerinden ve farklı lisans programlarından mezun olabildikleri gibi aynı akademik geçmişe sahip öğrenciler arasında da teknik beceri düzeyi, repertuvar ve müzikalite bakımından farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle tüm öğrencilere aynı eser ve etütlerin çaldırılması yerine bireysel farklılıklar ve eksikliler dikkate alınarak farklı repertuvar çalışmaları yapılacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The Classical Guitar Collection(1977) Volume 2, (Amsco Music Publishing Company,NY. ISBN:0.86001.453.3. The Classical Guitar Collection(1977) Volume 3, (Amsco Music Publishing Company,NY. ISBN:0.8256.2270.0. The Classical Guitar Collection (2017): 48 Great Classical Guitar Solos for Intermediate to Advanced Level Players (Faber Edition) 20 Practice Routines for Classical Guitar: Graded exercises and studies for classical guitar pre-written in a clear and structured progression. Dr. Simon Powis , 2018.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin İçeriğini Barok, Klasik, Romantik, Post Romantik ve Çağdaş Dönem klasik gitar eserlerinden her dönemden en az 1 eser tanınması, bu eserlerin armonik, formal, dönemsel analizlerinin yapılması, icra edilmesi ile ileri teknik düzey içeren etüt ve konser etütlerinin icra edilmesi oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
15 Gösterme 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
49 Performans 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 3 diyez, 3 bemol içeren tonlarda 3-4 oktav dizi, kırık üçlü, arpej oktav çalışmaları
2 3 diyez, 3 bemol tonlarda 3-4 oktav dizi, kırık üçlü, arpej oktav çalışmaları
3 4 diyez, 4 bemol içeren tonlarda 3-4 oktav dizi, kırık üçlü, arpej oktav çalışmaları
4 Barok Dönem repertuvarından prelude ve fuge formunda eser seslendirilmesi.
5 Barok Dönem repertuvarından prelude ve fuge formunda eser seslendirilmesi.
6 Klasik Dönem eserlerinden bir sonat çalışılması.
7 Klasik Dönem repertuvarından sonat formunda eser çalışılması.
8 Romantik Dönem Klasik Gitar Repertuvarından en az 2 eser çalışılması.
9 Romantik Dönem Klasik Gitar Repertuvarından en az 2 eser çalışılması.
10 Ara Sınav.
11 Çağdaş Dönem Klasik Gitar Repertuvarından 1 eser seslendirilmesi.
12 Çağdaş Dönem Klasik Gitar Repertuvarından 1 eser seslendirilmesi.
13 Klasik Gitar için düzenlenmiş Türkü örneklerinden 1 eser seslendirilmesi.
14 Yarı Yıl Sonu Sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1654354 Bu dersi başarıyla tamamlayanlar klasik gitar konser repertuvarından sonat veya konçerto formunda bir eseri seslendirip, yorumlayabilirler.
2 1654352 Bu dersi başarıyla tamamlayanlar klasik gitar repertuvarının seçkin eserlerine ilişkin form, armonik ve teknik analiz yapabilirler.
3 1654355 Bu dersi başarı ile tamamlayanlar çalgısının repertuvarında yer alan eserlerin  bestecilerine, bestelenme dönem ve süreçlerine ait verileri müzikal olarak çalışlarına yansıtabilirler.
4 1654357 Çalgısının repertuvarında yer alan eserleri müzikal doku, form ve edisyon farklılıkları bağlamında  analiz edebilir.
5 1654359 Dersi başarıyla tamamlayanlar klasik gitar için yazılmış düzeyli eserlere kendi duatelerini yazabilirler.
6 1654362 Dersi başarı ile tamamlayanlar klasik gitar için oluşturulmuş en az 30 dakikalık bir dinleti programı hazırlayabilirler.
7 1654407 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
8 1654408 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
9 1654413 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
10 1654414 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
11 1654415 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
12 1654416 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
13 1654417 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 1654418 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
15 1654426 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
16 1654427 : Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
17 1654428 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
18 1654429 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
19 1654430 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
20 1654431 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğinde etkin olarak yararlanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 4
8 5
9 5
10 5
11 5
12 5
13 5
14 5
15 5
16 4
17 5
18 5
19 5
20 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek