Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ610 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin farklı öğretim düzeylerinde uygulanabilecek müzik dersi öğretim programları geliştirmeye yönelik bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB (2013) Okul öncesi öğretim programı, Ankara: MEB. MEB (2019) Müzik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara: MEB. MEB (2019) Orta öğretim müzik dersi öğretim programı (9, 10, 11, 12. Sınıflar), Ankara: MEB. Özcan Demirel, Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, okul öncesi, ilkokul, orta okul ve lise olmak üzere tüm öğretim düzeylerinde geçmişten günümüze kadar uygulanmış olan tüm müzik dersi öğretim programlarının incelenmesini ve farklı öğretim düzeylerinde uygulanabilecek müzik dersi öğretim programlarını geliştirme çalışmalarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 10 150
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim, müzik öğretimi, program, müzik öğretiminde program kavramları MEPG_1.Hafta_Asenkron.mp4
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.bulut/135631/1.Hafta.pptx
2 Cumhuriyet dönemi öncesi müzik dersi ve öğretim programlarının incelenmesi MEPG_2.Hafta_Asenkron.mp4
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.bulut/135631/2.%20Hafta.pdf
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.bulut/135631/3.%20Hafta_1.pdf
3 Cumhuriyet dönemi sonrasında müzik dersi ve öğretim programlarının incelenmesi MEPG_3.Hafta_Asenkron.mp4
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.bulut/135631/3.%20Hafta_2.pdf
4 Okul öncesi müzik dersi öğretim programının incelenmesi MEPG_4 ve 5.Hafta_Asenkron.mp4
https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
5 Okul öncesi müzik dersi öğretim programının geliştirilmesi MEPG_4 ve 5.Hafta_Asenkron.mp4
6 İlkokul müzik dersi öğretim programının incelenmesi MEPG_6 ve 7.Hafta_Asenkron.mp4
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf
7 İlkokul müzik dersi öğretim programının geliştirilmesi MEPG_6 ve 7.Hafta_Asenkron.mp4
8 Ortaokul müzik dersi öğretim programının incelenmesi http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf
9 Ortaokul müzik dersi öğretim programının geliştirilmesi
10 Lise müzik dersi öğretim programının incelenmesi http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=359
11 Lise müzik dersi öğretim programının geliştirilmesi
12 Lisans müzik eğitimi öğretim programının incelenmesi https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Muzik_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
13 Lisans müzik eğitimi programının geliştirilmesi
14 Geliştirilen tüm düzeylerdeki programlara yönelik genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1651856 Okul öncesi düzeyinde müzik dersi öğretim programı geliştirir.
2 1651855 İlköğretim düzeyinde müzik dersi öğretim programı geliştirir.
3 1651854 Orta öğretim düzeyinde müzik dersi öğretim programı geliştirir.
4 1654661 Lisans düzeyinde müzik eğitimi öğretim programı geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek