Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ624 Bireysel Keman Eğitimi II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu ders ile çalgı öğretim yöntem ve yaklaşımların saptanması, çalışılan bütün tekniklerin hatırlanması ve düzeye uygun eserler çalınması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇAĞLAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etütler: Ömer Can III, Mazas Melodious and Prograsivve Studies, Kreutzer 42 Studies, Dont 24 Etüdes and Caprices, Fiorillo 36 Etüdes, P.Rode: Caprice, C.Flesh Scala System, Sevcik op.6-7, Eserler: Veracini Sonat in E minör, Nardini Sonata in D Majör,Viotti Concerto No:23 in G Majör, Accolay Concerto No:1 in A minör, Schubert 3 Sonatinas.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İleri düzeydeki teknik ve etütler, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan nitelikli örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme-öğretme ilke ve teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 15 12 180
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem plan ve programının hazırlanması
2 Çalgı çalışma ilkeleri üzerine tartışılması
3 Etüt ve dizi çalışması.
4 Etüt ve dizi çalışması.
5 Etüt ve dizi çalışması.
6 Etüt ve dizi çalışması.
7 Etüt ve dizi çalışması.
8 Etüt ve dizi çalışması.
9 Etüt ve dizi çalışması.
10 Ara sınav.
11 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir etüt ve eserin çalışılması.
12 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir etüt ve eserin çalışılması.
13 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir etüt ve eserin çalışılması.
14 Çalışılan konuların hatırlanması ve sınavda çalınacakların tekrarlanması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1617006 Çalgı tekniğini geliştirir.
2 1617004 Dönem stillerini yorumlama becerisi kazanır.
3 1617005 Teorik ve sezgisel olarak müziği anlama becerisini geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.