Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2012–2013 öğretim yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümü adı altında 'Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı' olarak başlamıştır.

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrencilere "Deniz ve Liman İşletme Meslek Elemanı" diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmesi için 30 iş günlük okul stajını da başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Program Profili

Mezun olan öğrencilere “Deniz ve Liman İşletme Meslek Elemanı” olarak istihdam edilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, gemi brokeri, gemi acentesi ve limanlarda ara eleman olarak istihdam olanakları oldukça yüksektir. Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı’ndan mezun olmak için 1 ay staj (okul stajı) yapmak zorunludur. Bu staj okulun belirlediği yerlerde yapılır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, İşletme,Lojistik Yönetimi,

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yenicami Mah. Bafra Cad. Alacam Meslek Yüksekokulu Alaçam / Samsun
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Oğuz Han KURU 0362 622 11 77-7572
Program Sorumlusu: Öğr. Gör. Tayfun ŞİMŞEK 0362 622 11 77-7577

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73987 Temel gemicilğin ne olduğunu öğreniyorlar
2 73988 Uluslararası deniz ve ticarette uyulması gereken kurallar ve ekonomiye katkısı
3 73989 Lojistik kavramını deniz lojistiğinin ne olduğu
4 73990 Bir işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin fonksiyonlarını, işletme departmanlarını öğrenmektedirler.
5 73991 Genel bir hukuk bilgisi öğrenmektedirler.
6 73992 temel ekonomi bilgisi edinmektedirler
7 73993 Deniz işletmelerinin nasıl yönetildiği hangi fonsiyonlardan oluşturğu diger işletmelerden farkı
8 73994 Deniz taşımacılığında dikkat edilecek mevzuatlar yani deniz hukukunu öğrenmektedirler.
9 73995 Uluslararası ekonominin nasıl oluştuğu ticarete etkisi
10 73996 Entegre taşımacılığın ne olduğu
11 73998 Kişilik gelişimine destek sağlar.
12 73999 İletişim becerileri gelişir.
13 74000 mesleğinde yetkin birisi olması için gerekli bilgiyi edinir.
14 74001 Deniz hukukunun ne olduğunu öğrenir.
15 74002 Deniz ve liman işletmelerini yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilme.
16 74003 Deniz yolu taşımacılığının ve liman işletmeciliğinin uluslararası lojistik ve tedarik zinciri ağları içindeki yerini değerlendirebilme;
17 74004 Uluslararası sözleşme, üyelik ve konferansların deniz ve liman işletmeciliği yönetimindeki etkilerini analiz edebilme;
18 74005 Serbest bölgelerin nereler olduğunu öğrenirler
19 73997 Mesleki becerilerini geliştirirler
20 73986 Güzel konuşmanın nasıl yapılacağı ve beden dilinin kulanımı
21 76721 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır.
22 76722 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
23 76723 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
24 76724 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
25 76725 Alanı ile ilgili iş kurma fikrini geliştirir.
26 76726 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamına aktarır.
27 76919 İş sağlığı ve güvenliği kavramları

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
DLİ101 Temel Denizcilik ve Gemicilik Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 5
DLİ103 Uluslararası Ticaret ve Deniz Taşımacılığı Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
DLİ105 Denizcilikte Lojistik Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
DLİ107 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 4
DLİ109 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 3
DLİSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
DLİ102 Genel Ekonomi Zorunlu 2 0 0 2 4
DLİ104 Deniz İşletmeciliğine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
DLİ106 Konteyner Sistemleri Zorunlu 2 1 0 3 5
DLİ110 Entegre Taşımacılık Zorunlu 2 0 0 2 4
DLİ118 Ro-Ro Taşımacılığı Zorunlu 3 0 0 3 3
DLİSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 2 0 0 2 4
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DLİ201 Liman ve Terminal Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
DLİ203 Gemi Acenteliği Zorunlu 2 0 0 2 2
DLİ205 Gemi ve Tedarik Zorunlu 2 1 0 3 4
DLİ207 Kuru Yük Charter Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 4
DLİ223 Deniz Ticaret Hukuku ve Denizcilikte Uluslararası Sözleşmeler Zorunlu 3 0 0 3 4
DLİSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 2 0 0 2 12
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DLİSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 2 0 0 2 30
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DLİ113 Kişisel Gelişim 3 0 0 3 4
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DLİ112 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 4
DLİ114 Pazarlama İlkeleri 2 0 0 2 4
DLİ116 Tüketici Davranışları 2 0 0 2 4
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DLİ215 Güzel Konuşma ve Beden Dili 2 0 0 2 4
DLİ217 Zaman ve Stres Yönetimi 2 0 0 2 4
DLİ219 Meslek Etiği 2 0 0 2 4
DLİ221 Halkla İlişkiler 2 0 0 2 4
DLİ225 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DLİ214 Kriz Yönetimi 2 0 0 2 3
DLİ218 İhracat Teknikleri 2 0 0 2 3
DLİ220 Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri 2 0 0 2 3
DLİ222 Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği 2 0 0 2 3
DLİ224 Denizcilikte Yönetim ve Organizasyon 2 0 0 2 3
DLİ226 Denizcilikte İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 3
DLİ228 Deniz Taşımacılığında Sigorta 2 0 0 2 3
DLİ230 Tehlikeli Madde Taşımacılığı 2 0 0 2 3
DLİ232 Depolama Yönetimi 2 0 0 2 3
DLİ234 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 3
DLİ240 İş Yeri Eğitimi 6 4 0 8 15
DLİ242 İş Yeri Uygulaması 0 20 0 10 15