Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı Endüstriyel Kalıpçılık programı eğitim öğretim faaliyetlerine 2012-2013 eğitim öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ENDÜSTRİYEL KALIPÇI TEKNİKERİ ünvanlı önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektriksel yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Endüstriyel Kalıpçılık programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda;
•Kalıp sanayisinde,
Makine ve Metal atölyelerinde,
•Makine teknik servislerinde,
•Her türlü CNC işlemlerinin bulunduğu birimlerde,
•Firmalarda Teknik Resim birimlerinde,
•Endüstriyel fabrika ve atölyelerde,
•Firmaların tasarım birimlerinde,
•Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İmalat Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Makina Mühendisliği, Üretim Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilir. Mezunlar DGS ile geçiş yaptıkları bölümde okurken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne de kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Engin ÖZBAŞ

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 2 Öğr. Gör. bulunmaktadır.

Bölümün kullanımında olan Bilgisayar Laboratuarı, ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66274 Mathematics, basic sciences and the technician to use information in the field of mold.
2 66275 Using practical and theoretical knowledge acquired vocational field set up the relationship between cause and effect, to use in solving the problem.
3 66276 Site in accordance with a defined target or process to analyze and present contribution to the solution of problems
4 66277 Understanding of the importance of lifelong learning, continuous self-improvement following the technological developments being as individuals.
5 66278 The solution of problems related to mold, Environment, Health, take into account security issues.
6 66279 Quality-conscious and willingness to solve problems.
7 66282 Industrial Mould technician profession, ethical, social and legal values ​​to apply in accordance with
8 66281 The techniques required for the mold and die applications, tools and machines to use.
9 66280 Independent study decision making, disciplinary and interdisciplinary team work
10 66283 To have the ability to design programs using a three-dimensional mold design

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP123 Fizik Zorunlu 2 2 0 3 3
EKP109 Malzeme Teknolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP125 Matematik Zorunlu 1 2 0 2 4
EKPSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 4
EKP119 Teknik Resim Zorunlu 0 2 0 1 2
EKP117 Temel İmalat İşlemleri Zorunlu 2 4 0 4 9
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP130 Bilgisayar Destekli Çizim-I Zorunlu 1 2 0 2 3
EKP134 Cnc Torna Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
EKP132 Makine Meslek Resmi Zorunlu 0 4 0 2 3
EKP136 Matematik-II Zorunlu 1 2 0 2 2
EKP128 Ölçme ve Kontrol Zorunlu 0 2 0 1 2
EKPSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 8
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
EKPSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4 Alan Dışı Seçmeli Ders
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
EKP234 Bilgisayar Destekli Üretim-II Zorunlu 1 2 0 2 2
EKP238 Cnc Elektro Erozyon Zorunlu 1 2 0 2 2
EKP236 Hidrolik ve Pnömatik Zorunlu 2 2 0 3 6
EKP232 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Zorunlu 2 6 0 5 8
EKPSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 12

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EKP113 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 0 2 4
EKP115 Programlama Temelleri Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP121 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2 4
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EKP114 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP116 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP118 Metal Enjeksiyon Kalıpçılık Tekniği Zorunlu 4 2 0 5 6
EKP120 Dövme Kalıpçılığı Zorunlu 3 1 0 4 3
EKP122 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3
EKP126 İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EKP215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 1 1 0 2 3
EKP217 Saç Metal Kalıpçılık Tekniği II Zorunlu 4 2 0 5 4
EKP219 Malzeme Teknolojisi II Zorunlu 3 0 0 3 3
EKP221 Sıkıştırma ve Transfer Kalıpçılığı Zorunlu 4 2 0 5 6
EKP223 Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol Zorunlu 2 1 0 3 4
EKP227 Sac Metal Kalıpçılık Tekniği-I Zorunlu 2 6 0 5 8
EKP229 Bilgisayar Destekli Çizim-II Zorunlu 1 2 0 2 3
EKP231 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 4 4 0 6 10
EKP233 İş Yeri Uygulaması Zorunlu 0 32 0 16 20
EKP235 Bilgisayar Destekli Üretim-I Zorunlu 1 2 0 2 2
EKP237 Cnc Freze Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
EKP239 Makine Elemanları Zorunlu 2 2 0 3 3
EKP241 Kalite Güvencesi ve Standartları Zorunlu 1 2 0 2 3
EKP243 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Zorunlu 0 2 0 1 3
EKP245 Mesleki Yabancı Dil-I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BDN202 Beden Eğitimi-I Zorunlu 2 0 0 2 2
BDN204 Beden Eğitim-II Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP210 Proje Hazırlama Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP212 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP214 İşletme Yönetimi I Zorunlu 3 0 0 3 4
EKP216 İş Kalıpları Zorunlu 2 0 0 2 4
EKP218 Bilgisayar Destekli Üretim III Zorunlu 3 1 0 4 3
EKP220 İşletme Yönetimi II Zorunlu 3 0 0 3 5
EKP222 Kauçuk Kalıpçılığı Zorunlu 4 2 0 5 6
EKP224 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP226 Plastik Şişirme ve Ektürizyon Kalıplama Zorunlu 4 2 0 5 4
EKP228 Saç Metal Kalıpçılık Tekniği III Zorunlu 6 2 0 7 8
EKP230 Saç Metal Kalıpçılık Tekniği IV Zorunlu 6 2 0 7 8
EKP240 Proje Hazırlama Teknikleri Zorunlu 0 2 0 1 2
EKP242 İşletme Yönetimi-I Zorunlu 1 2 0 2 4
EKP244 İş Kalıpları Zorunlu 0 2 0 1 4
GRS202 Girişimcilik-I Zorunlu 2 0 0 2 3
GRS204 Girişimcilik-II Zorunlu 2 0 0 2 3