Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı Endüstriyel Kalıpçılık programı eğitim öğretim faaliyetlerine 2012-2013 eğitim öğretim yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara ENDÜSTRİYEL KALIPÇI TEKNİKERİ ünvanlı önlisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının ilgili alanlarından mezun olan adaylar kendi alanlarında sınavsız olarak ilgili programa geçiş hakkı bulunmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.

Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Endüstrinin gereksinimlerine uygun yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan elektriksel yapıların tasarımı, üretimi ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstriyel işletmelerin her türlü bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte elemanlar yetiştirmektir.

Eğitim öğretim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere mesleki dersler ile birlikte kendilerine katkı sağlayacak seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Endüstriyel Kalıpçılık programından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda;
•Kalıp sanayisinde,
Makine ve Metal atölyelerinde,
•Makine teknik servislerinde,
•Her türlü CNC işlemlerinin bulunduğu birimlerde,
•Firmalarda Teknik Resim birimlerinde,
•Endüstriyel fabrika ve atölyelerde,
•Firmaların tasarım birimlerinde,
•Yan sanayi işletmelerinde teknik servis, arıza-bakım-onarım birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İmalat Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Makina Mühendisliği, Üretim Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilir. Mezunlar DGS ile geçiş yaptıkları bölümde okurken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne de kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
şekli "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Harun ÇOLAK

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 3 Öğr. Gör. bulunmaktadır.

Bölümün kullanımında olan Bilgisayar Laboratuarı, ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74006 Mathematics, basic sciences and the technician to use information in the field of mold.
2 74007 Using practical and theoretical knowledge acquired vocational field set up the relationship between cause and effect, to use in solving the problem.
3 74008 Site in accordance with a defined target or process to analyze and present contribution to the solution of problems
4 74012 Independent study decision making, disciplinary and interdisciplinary team work
5 74011 Quality-conscious and willingness to solve problems.
6 74009 Understanding of the importance of lifelong learning, continuous self-improvement following the technological developments being as individuals.
7 74014 Industrial Mould technician profession, ethical, social and legal values ​​to apply in accordance with
8 74010 The solution of problems related to mold, Environment, Health, take into account security issues.
9 74013 The techniques required for the mold and die applications, tools and machines to use.
10 74015 To have the ability to design programs using a three-dimensional mold design

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP109 Malzeme Teknolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP117 Temel İmalat İşlemleri Zorunlu 2 4 0 4 9
EKP119 Teknik Resim Zorunlu 0 2 0 1 2
EKP123 Fizik Zorunlu 2 2 0 3 3
EKP125 Matematik Zorunlu 1 2 0 2 4
EKPSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EKP128 Ölçme ve Kontrol Zorunlu 0 2 0 1 2
EKP130 Bilgisayar Destekli Çizim-I Zorunlu 1 2 0 2 3
EKP132 Makine Meslek Resmi Zorunlu 0 4 0 2 3
EKP134 Cnc Torna Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
EKP136 Matematik-II Zorunlu 1 2 0 2 2
EKPSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 8
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
EKPSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ADSDR Alan Dışı Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
EKP232 Plastik Enjeksiyon Kalıplama Zorunlu 2 6 0 5 8
EKP234 Bilgisayar Destekli Üretim-II Zorunlu 1 2 0 2 2
EKP236 Hidrolik ve Pnömatik Zorunlu 2 2 0 3 6
EKP238 Cnc Elektro Erozyon Zorunlu 1 2 0 2 2
EKPSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 12

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EKP113 Çevre Koruma 2 0 0 2 4
EKP115 Programlama Temelleri 2 0 0 2 2
EKP121 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2 4
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EKP114 İletişim 2 0 0 2 2
EKP116 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2 2
EKP118 Metal Enjeksiyon Kalıpçılık Tekniği 4 2 0 5 6
EKP120 Dövme Kalıpçılığı 3 1 0 4 3
EKP122 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
EKP126 İlkyardım 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EKP215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 1 1 0 2 3
EKP217 Saç Metal Kalıpçılık Tekniği II 4 2 0 5 4
EKP219 Malzeme Teknolojisi II 3 0 0 3 3
EKP221 Sıkıştırma ve Transfer Kalıpçılığı 4 2 0 5 6
EKP223 Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol 2 1 0 3 4
EKP227 Sac Metal Kalıpçılık Tekniği-I 2 6 0 5 8
EKP229 Bilgisayar Destekli Çizim-II 1 2 0 2 3
EKP231 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6 10
EKP233 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16 20
EKP235 Bilgisayar Destekli Üretim-I 1 2 0 2 2
EKP237 Cnc Freze Teknolojisi 2 2 0 3 6
EKP239 Makine Elemanları 2 2 0 3 3
EKP241 Kalite Güvencesi ve Standartları 1 2 0 2 3
EKP243 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 0 2 0 1 3
EKP245 Mesleki Yabancı Dil-I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BDN202 Beden Eğitimi-I 2 0 0 2 2
BDN204 Beden Eğitim-II 2 0 0 2 2
EKP212 Meslek Etiği 2 0 0 2 2
EKP218 Bilgisayar Destekli Üretim III 3 1 0 4 3
EKP220 İşletme Yönetimi II 3 0 0 3 5
EKP222 Kauçuk Kalıpçılığı 4 2 0 5 6
EKP224 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 0 2 2
EKP226 Plastik Şişirme ve Ekstrüzyon Kalıplama 4 2 0 5 4
EKP228 Saç Metal Kalıpçılık Tekniği III 6 2 0 7 8
EKP230 Saç Metal Kalıpçılık Tekniği IV 6 2 0 7 8
EKP240 Proje Hazırlama Teknikleri 0 2 0 1 2
EKP242 İşletme Yönetimi-I 1 2 0 2 4
EKP244 İş Kalıpları 0 2 0 1 4
GRS202 Girişimcilik-I 2 0 0 2 3
GRS204 Girişimcilik-II 2 0 0 2 3