Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74029 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 74030 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 74031 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 74016 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 74017 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 74018 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 74019 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 74028 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
9 74020 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
10 74021 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
11 74022 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
12 74023 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
13 74024 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
14 74025 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
15 74026 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 74027 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFBI701 Advaced Molecular Genetics 3 0 0 3 7.5
EFBI702 Herbivore Plant Interactions 4 0 0 4 7.5
FBİ701 Türkiye Vejetasyonu 2 2 0 3 7.5
FBİ702 Bitki Ekolojisinde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ703 Sitogenetik 3 2 0 4 7.5
FBİ706 İleri Bitki Coğrafyası 3 0 0 3 7.5
FBİ707 Hayvanlar Aleminde Evolusyon 3 2 0 4 7.5
FBİ708 Nükleik Asit Metabolizması 3 2 0 4 7.5
FBİ709 İleri Moleküler Genetik 3 2 0 4 7.5
FBİ710 İleri Hayvan Fizyolojisi II 3 2 0 4 7.5
FBİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ712 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3 0 0 3 7.5
FBİ713 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler 2 0 0 2 7.5
FBİ714 Türkiye Memelileri 3 2 0 4 7.5
FBİ715 İleri Bitki Fizyolojisi 2 2 0 3 7.5
FBİ717 Kanser Moleküler Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ718 Diatome Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ719 İleri Bitki Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ721 Türkiye Homopterleri 3 0 0 3 7.5
FBİ722 Zar Biyokimyası ve İletim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ723 İleri Entomoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ724 İmmünoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ725 Endokrinoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ727 Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FBİ730 Çevrimsel Adenozin Monofosfat Met. 3 2 0 4 7.5
FBİ733 Homopter Taksonomisinde Yeni Çalışmalar 2 2 0 3 7.5
FBİ734 Türkiye Florası 3 0 0 3 7.5
FBİ735 Orman Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ736 Vejetasyon Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ738 Sularda Primer Prodüktivite ve Ölçümü 3 0 0 3 7.5
FBİ739 Gen Mühendisliği 3 2 0 4 7.5
FBİ741 İleri Fungus Taksonomisi 2 2 0 3 7.5
FBİ742 Halofit Bitkiler 3 0 0 3 7.5
FBİ743 Akuvatik Bakteriyoloji 2 2 0 3 7.5
FBİ744 İleri Bitki Anatomisi II 2 2 0 3 7.5
FBİ745 İçsularda Balık Üretim Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FBİ747 İleri İhtiyoloji 3 0 0 3 7.5
FBİ748 Ötrofikasyon 3 0 0 3 7.5
FBİ749 İleri Bitki Embriyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ750 Balıklarda Adaptasyonlar 3 0 0 3 7.5
FBİ751 Algolojide Yeni Çalışmalar 3 0 0 3 7.5
FBİ752 Bakteri Biyokimyası 2 0 0 2 7.5
FBİ754 Moleküler Biyoteknoloji 2 2 0 3 7.5
FBİ755 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar ve Yorumları 3 0 0 3 7.5
FBİ756 Çiçekli Bitkilerin Evolusyonu 3 0 0 3 7.5
FBİ757 Moleküler Bakteri Sistematiği 3 2 0 4 7.5
FBİ758 Bakterilerde Küresel Kontrol 2 2 0 3 7.5
FBİ759 Prokaryot Sistematiğinde Kimyasal Metotlar 2 2 0 3 7.5
FBİ761 İleri İnsan Anatomisi 3 0 0 3 7.5
FBİ762 Bitki Biyokimyası 3 0 0 3 7.5
FBİ763 Ekolojik Modelleme 3 0 0 3 7.5
FBİ765 Makrofungusların Filogenisi 3 0 0 3 7.5
FBİ766 Bitkilerde Stres Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ767 Bitki Ekofizyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ768 Böcek Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ769 Balıklarda Yaş Tahmini Doğrulama Metodları 3 0 0 3 7.5
FBİ770 Balık Davranışları 3 0 0 3 7.5
FBİ771 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 3 0 0 3 7.5
FBİ772 Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFBI701 Advaced Molecular Genetics 3 0 0 3 7.5
EFBI702 Herbivore Plant Interactions 4 0 0 4 0
FBİ701 Türkiye Vejetasyonu 2 2 0 3 7.5
FBİ702 Bitki Ekolojisinde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ703 Sitogenetik 3 2 0 4 7.5
FBİ706 İleri Bitki Coğrafyası 3 0 0 3 7.5
FBİ707 Hayvanlar Aleminde Evolusyon 3 2 0 4 7.5
FBİ708 Nükleik Asit Metabolizması 3 2 0 4 7.5
FBİ709 İleri Moleküler Genetik 3 2 0 4 7.5
FBİ710 İleri Hayvan Fizyolojisi II 3 2 0 4 7.5
FBİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ712 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi 3 0 0 3 7.5
FBİ713 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler 2 0 0 2 7.5
FBİ714 Türkiye Memelileri 3 2 0 4 7.5
FBİ715 İleri Bitki Fizyolojisi 2 2 0 3 7.5
FBİ717 Kanser Moleküler Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ718 Diatome Biyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ719 İleri Bitki Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ721 Türkiye Homopterleri 3 0 0 3 7.5
FBİ722 Zar Biyokimyası ve İletim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
FBİ723 İleri Entomoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ724 İmmünoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ725 Endokrinoloji 3 2 0 4 7.5
FBİ726 Bitkilerde Gelişim Fizyolojisi 2 0 0 2 7.5
FBİ727 Denizlerde Balık Üretim Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FBİ730 Çevrimsel Adenozin Monofosfat Met. 3 2 0 4 7.5
FBİ733 Homopter Taksonomisinde Yeni Çalışmalar 2 2 0 3 7.5
FBİ734 Türkiye Florası 3 0 0 3 7.5
FBİ735 Orman Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ736 Vejetasyon Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ738 Sularda Primer Prodüktivite ve Ölçümü 3 0 0 3 7.5
FBİ739 Gen Mühendisliği 3 2 0 4 7.5
FBİ741 İleri Fungus Taksonomisi 2 2 0 3 7.5
FBİ742 Halofit Bitkiler 3 0 0 3 7.5
FBİ743 Akuvatik Bakteriyoloji 2 2 0 3 7.5
FBİ744 İleri Bitki Anatomisi II 2 2 0 3 7.5
FBİ745 İçsularda Balık Üretim Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FBİ747 İleri İhtiyoloji 3 0 0 3 7.5
FBİ748 Ötrofikasyon 3 0 0 3 7.5
FBİ749 İleri Bitki Embriyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ750 Balıklarda Adaptasyonlar 3 0 0 3 7.5
FBİ751 Algolojide Yeni Çalışmalar 3 0 0 3 7.5
FBİ752 Bakteri Biyokimyası 2 0 0 2 7.5
FBİ754 Moleküler Biyoteknoloji 2 2 0 3 7.5
FBİ755 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar ve Yorumları 3 0 0 3 7.5
FBİ756 Çiçekli Bitkilerin Evolusyonu 3 0 0 3 7.5
FBİ757 Moleküler Bakteri Sistematiği 3 2 0 4 7.5
FBİ758 Bakterilerde Küresel Kontrol 2 2 0 3 7.5
FBİ759 Prokaryot Sistematiğinde Kimyasal Metotlar 2 2 0 3 7.5
FBİ761 İleri İnsan Anatomisi 3 0 0 3 7.5
FBİ762 Bitki Biyokimyası 3 0 0 3 7.5
FBİ763 Ekolojik Modelleme 3 0 0 3 7.5
FBİ765 Makrofungusların Filogenisi 3 0 0 3 7.5
FBİ766 Bitkilerde Stres Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ767 Bitki Ekofizyolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ768 Böcek Ekolojisi 3 0 0 3 7.5
FBİ769 Balıklarda Yaş Tahmini Doğrulama Metodları 3 0 0 3 7.5
FBİ770 Balık Davranışları 3 0 0 3 7.5
FBİ771 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler 3 0 0 3 7.5
FBİ772 Biyolojik Gözlem ve Çalışma II 3 0 0 3 7.5