Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74080 Fizikte doktora derecesine sahip olan öğrenci:Fizikte araştırma tekniklerini bilir.
2 74081 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
3 74082 Deneyler tasarlar,yapar ve deney sonuçlarını analiz eder.
4 74083 Fizik kavramlarını doktora seviyesinde anlar.
5 74087 Bir araştırma makalesinin nasıl yazılacağını bilir.
6 74085 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.
7 74084 Proje yazar ve yönetir.
8 74086 Yazılı ve sözlü sunum yapar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFFI706 Nuclear Structure Theory 4 0 0 4 7.5
EFFI711 Nuclear Reactions 4 0 0 4 7.5
EFFI713 Crystallography I 4 0 0 4 7.5
EFFI714 Crystallography II 4 0 0 4 7.5
EFFI717 Fourier Transform NMR I 4 0 0 4 7.5
EFFI718 Fourier Transform NMR II 4 0 0 4 7.5
EFFI729 Radiation Physics and Radiation Protection 4 0 0 4 7.5
EFFI732 Magnetic Resonance Quantum Information Theory I 4 0 0 4 7.5
EFFI733 Magnetic Resonance Quantum Information Theory II 4 0 0 4 7.5
FFİ701 Spektroskopik Yöntemler I 4 0 0 4 7.5
FFİ702 Spektroskopik Yöntemler II 4 0 0 4 7.5
FFİ703 Fiziksel Elektronik I 4 0 0 4 7.5
FFİ704 Fiziksel Elektronik II 4 0 0 4 7.5
FFİ705 Nükleer Enstrümentasyon 4 0 0 4 7.5
FFİ706 Nükleer Yapı Teorisi 4 0 0 4 7.5
FFİ707 Gruplar Teorisi I 4 0 0 4 7.5
FFİ708 Gruplar Teorisi II 4 0 0 4 7.5
FFİ709 Sayısal Elektronik I 4 0 0 4 7.5
FFİ710 Sayısal Elektronik II 4 0 0 4 7.5
FFİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 4 0 0 4 7.5
FFİ712 Görüntü İşleme 4 0 0 4 7.5
FFİ713 Kristallografi I 4 0 0 4 7.5
FFİ714 Kristallografi II 4 0 0 4 7.5
FFİ715 İleri Kuantum Mekaniği I 4 0 0 4 7.5
FFİ716 İleri Kuantum Mekaniği II 4 0 0 4 7.5
FFİ717 Fourier Transform Nmr I 4 0 0 4 7.5
FFİ718 Fourier Transform Nmr II 4 0 0 4 7.5
FFİ719 Moleküler Yörünge Kuramı I 4 0 0 4 7.5
FFİ720 Moleküler Yörünge Kuramı II 4 0 0 4 7.5
FFİ721 Nükleer Spektroskopi I 4 0 0 4 7.5
FFİ722 Nükleer Spektoskopi II 4 0 0 4 7.5
FFİ723 İleri Katıhal Fiziği I 4 0 0 4 7.5
FFİ724 İleri Katıhal Fiziği II 4 0 0 4 7.5
FFİ725 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ726 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ727 Elastik Alanlar I 3 0 0 3 7.5
FFİ728 Elastik Alanlar II 3 0 0 3 7.5
FFİ729 Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma 4 0 0 4 7.5
FFİ730 Sayısal Çözümleme I 4 0 0 4 7.5
FFİ731 Sayısal Çözümleme II 4 0 0 4 7.5
FFİ732 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi I 4 0 0 4 7.5
FFİ733 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi II 4 0 0 4 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFFI706 Nuclear Structure Theory 4 0 0 4 7.5
EFFI711 Nuclear Reactions 4 0 0 4 7.5
EFFI713 Crystallography I 4 0 0 4 7.5
EFFI714 Crystallography II 4 0 0 4 7.5
EFFI717 Fourier Transform NMR I 4 0 0 4 7.5
EFFI718 Fourier Transform NMR II 4 0 0 4 7.5
EFFI729 Radiation Physics and Radiation Protection 4 0 0 4 7.5
EFFI732 Magnetic Resonance Quantum Information Theory I 4 0 0 4 7.5
EFFI733 Magnetic Resonance Quantum Information Theory II 4 0 0 4 7.5
FFİ701 Spektroskopik Yöntemler I 4 0 0 4 7.5
FFİ702 Spektroskopik Yöntemler II 4 0 0 4 7.5
FFİ703 Fiziksel Elektronik I 4 0 0 4 7.5
FFİ704 Fiziksel Elektronik II 4 0 0 4 7.5
FFİ705 Nükleer Enstrümentasyon 4 0 0 4 7.5
FFİ706 Nükleer Yapı Teorisi 4 0 0 4 7.5
FFİ707 Gruplar Teorisi I 4 0 0 4 7.5
FFİ708 Gruplar Teorisi II 4 0 0 4 7.5
FFİ709 Sayısal Elektronik I 4 0 0 4 7.5
FFİ710 Sayısal Elektronik II 4 0 0 4 7.5
FFİ711 Nükleer Reaksiyonlar 4 0 0 4 7.5
FFİ711 Endüstriyel Mikrobiyoloji 4 0 0 4 7.5
FFİ712 Görüntü İşleme 4 0 0 4 7.5
FFİ713 Kristallografi I 4 0 0 4 7.5
FFİ714 Kristallografi II 4 0 0 4 7.5
FFİ715 İleri Kuantum Mekaniği I 4 0 0 4 7.5
FFİ716 İleri Kuantum Mekaniği II 4 0 0 4 7.5
FFİ717 Fourier Transform Nmr I 4 0 0 4 7.5
FFİ718 Fourier Transform Nmr II 4 0 0 4 7.5
FFİ719 Moleküler Yörünge Kuramı I 4 0 0 4 7.5
FFİ720 Moleküler Yörünge Kuramı II 4 0 0 4 7.5
FFİ721 Nükleer Spektroskopi I 4 0 0 4 7.5
FFİ722 Nükleer Spektoskopi II 4 0 0 4 7.5
FFİ723 İleri Katıhal Fiziği I 4 0 0 4 7.5
FFİ724 İleri Katıhal Fiziği II 4 0 0 4 7.5
FFİ725 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ726 İleri Elektron Paramanyetik Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ727 Elastik Alanlar I 3 0 0 3 7.5
FFİ728 Elastik Alanlar II 3 0 0 3 7.5
FFİ729 Radyasyon Fiziği ve Radyasyondan Korunma 4 0 0 4 7.5
FFİ730 Sayısal Çözümleme I 4 0 0 4 7.5
FFİ731 Sayısal Çözümleme II 4 0 0 4 7.5
FFİ732 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi I 4 0 0 4 7.5
FFİ733 Manyetik Rezonans Kuantum Bilgi Teorisi II 4 0 0 4 7.5