Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74090 Fizikte Araştırma tekniklerini bilir.
2 74091 Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
3 74089 Proje yazar ve yönetir.
4 74092 Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
5 74093 Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır.
6 74094 Yazılı ve sözlü sunum yapar.
8 74095 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFFI601 Mathematical Methods in Physics I 4 0 0 4 7.5
EFFI603 Quantum Mechanics I 4 0 0 4 7.5
EFFI605 Electron Spin Resonance 4 0 0 4 7.5
EFFI607 Nuclear Physics I 4 0 0 4 7.5
EFFI617 Molecular Symmetry I 4 0 0 4 7.5
EFFI635 Radiation Sensing and Measurement I 3 0 0 3 7.5
EFFI636 Radiation Sensing and Measurement II 3 0 0 3 7.5
EFFI638 Quantum Information Theory 3 0 0 3 7.5
EFFI641 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
FFİ601 Fizikte Matematik Yöntemler I 4 0 0 4 7.5
FFİ602 Fizikte Matematik Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
FFİ603 Kuantum Mekaniği I 4 0 0 4 7.5
FFİ604 Kuantum Mekaniği II 4 0 0 4 7.5
FFİ605 Elektron Spin Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ606 Elektron Spin Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ607 Nükleer Fizik I 4 0 0 4 7.5
FFİ608 Nükleer Fizik II 4 0 0 4 7.5
FFİ609 Katıhal Fiziği I 4 0 0 4 7.5
FFİ610 Katıhal Fiziği II 4 0 0 4 7.5
FFİ611 Nükleer Magnetik Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ612 Nükleer Magnetik Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ613 İstatistik Mekanik 3 0 0 3 7.5
FFİ614 Spektroskopi 4 0 0 4 7.5
FFİ615 Transport Teori ve Uygulamaları I 4 0 0 4 7.5
FFİ616 Transport Teori ve Uygulamaları II 4 0 0 4 7.5
FFİ617 Moleküler Simetri I 4 0 0 4 7.5
FFİ618 Moleküler Simetri II 4 0 0 4 7.5
FFİ619 Yapı Analizi 4 0 0 4 7.5
FFİ620 Yarı İletkenler Fiziği 4 0 0 4 7.5
FFİ621 Kristal Kusurları Teorisi I 2 0 0 2 7.5
FFİ622 Kristal Kusurları Teorisi II 2 0 0 2 7.5
FFİ623 Elastik Alanlar Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FFİ624 Elastik Alanlar Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FFİ625 Kristal Simetrisi I 3 0 0 3 7.5
FFİ626 Kristal Simetrisi II 3 0 0 3 7.5
FFİ627 Analitik Mekanik 3 0 0 3 7.5
FFİ628 Yüzey Fiziği I 3 0 0 3 7.5
FFİ629 Yüzey Fiziği II 3 0 0 3 7.5
FFİ630 Maddenin Elektrik Özellikleri I 3 0 0 3 7.5
FFİ631 Maddenin Elektrik Özellikleri II 3 0 0 3 7.5
FFİ632 Elektromanyetik Teori I 3 0 0 3 7.5
FFİ633 Elektromanyetik Teori II 3 0 0 3 7.5
FFİ634 Bilgisayar Benzeşim Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FFİ635 Radyosyon Algılama ve Ölçme I 3 0 0 3 7.5
FFİ636 Radyasyon Algılama ve Ölçümü II 3 0 0 3 7.5
FFİ637 Maddenin Manyetik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
FFİ638 Kuantum Bilgi Teorisi 3 0 0 3 7.5
FFİ639 Moleküler Titreşim Spektroskopisi I 3 0 0 3 7.5
FFİ640 Moleküler Titreşim Spektroskopisi II 3 0 0 3 7.5
FFİ641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FFİ642 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
FFİ643 Kristalografide Paket Programlar 3 0 0 3 7.5
FİZ307 Fizikte Matematik Yöntemleri I 4 0 0 4 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EFFI601 Mathematical Methods in Physics I 4 0 0 4 7.5
EFFI603 Quantum Mechanics I 4 0 0 4 7.5
EFFI605 Electron Spin Resonance 4 0 0 4 7.5
EFFI607 Nuclear Physics I 4 0 0 4 7.5
EFFI617 Molecular Symmetry I 4 0 0 4 7.5
EFFI635 Radiation Sensing and Measurement I 3 0 0 3 7.5
EFFI636 Radiation Sensing and Measurement II 3 0 0 3 7.5
EFFI638 Quantum Information Theory 3 0 0 3 7.5
EFFI641 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
FFİ601 Fizikte Matematik Yöntemler I 4 0 0 4 7.5
FFİ602 Fizikte Matematik Yöntemleri II 4 0 0 4 7.5
FFİ603 Kuantum Mekaniği I 4 0 0 4 7.5
FFİ604 Kuantum Mekaniği II 4 0 0 4 7.5
FFİ605 Elektron Spin Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ606 Elektron Spin Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ607 Nükleer Fizik I 4 0 0 4 7.5
FFİ608 Nükleer Fizik II 4 0 0 4 7.5
FFİ609 Katıhal Fiziği I 4 0 0 4 7.5
FFİ610 Katıhal Fiziği II 4 0 0 4 7.5
FFİ611 Nükleer Magnetik Rezonans I 4 0 0 4 7.5
FFİ612 Nükleer Magnetik Rezonans II 4 0 0 4 7.5
FFİ613 İstatistik Mekanik 3 0 0 3 7.5
FFİ614 Spektroskopi 4 0 0 4 7.5
FFİ615 Transport Teori ve Uygulamaları I 4 0 0 4 7.5
FFİ616 Transport Teori ve Uygulamaları II 4 0 0 4 7.5
FFİ617 Moleküler Simetri I 4 0 0 4 7.5
FFİ618 Moleküler Simetri II 4 0 0 4 7.5
FFİ619 Yapı Analizi 4 0 0 4 7.5
FFİ620 Yarı İletkenler Fiziği 4 0 0 4 7.5
FFİ621 Kristal Kusurları Teorisi I 2 0 0 2 7.5
FFİ622 Kristal Kusurları Teorisi II 2 0 0 2 7.5
FFİ623 Elastik Alanlar Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FFİ624 Elastik Alanlar Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FFİ625 Kristal Simetrisi I 3 0 0 3 7.5
FFİ626 Kristal Simetrisi II 3 0 0 3 7.5
FFİ627 Analitik Mekanik 3 0 0 3 7.5
FFİ628 Yüzey Fiziği I 3 0 0 3 7.5
FFİ629 Yüzey Fiziği II 3 0 0 3 7.5
FFİ630 Maddenin Elektrik Özellikleri I 3 0 0 3 7.5
FFİ631 Maddenin Elektrik Özellikleri II 3 0 0 3 7.5
FFİ632 Elektromanyetik Teori I 3 0 0 3 7.5
FFİ633 Elektromanyetik Teori II 3 0 0 3 7.5
FFİ634 Bilgisayar Benzeşim Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FFİ635 Radyosyon Algılama ve Ölçme I 3 0 0 3 7.5
FFİ636 Radyasyon Algılama ve Ölçümü II 3 0 0 3 7.5
FFİ637 Maddenin Manyetik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
FFİ638 Kuantum Bilgi Teorisi 3 0 0 3 7.5
FFİ639 Moleküler Titreşim Spektroskopisi I 3 0 0 3 7.5
FFİ640 Moleküler Titreşim Spektroskopisi II 3 0 0 3 7.5
FFİ641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FFİ642 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
FFİ643 Kristalografide Paket Programlar 3 0 0 3 7.5